Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERGOTERAPİDE YÖNETİM ORGANİZASYON2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yeter USLU
Dersi VerenlerProf.Dr. Yeter USLU, Dr.Öğr.Üye. Erman GEDİKLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıSağlık sisteminde yönetim ve organizasyon yapılarını tanımlar
Dersin İçeriğiBu ders; Yönetim ve organizasyona giriş,Yönetim faaliyetinin özellikleri,Yönetim fonksiyonları: planlama, yürütme, karar verme, koordinasyon,

organizasyon,Örgütlenme, organizasyon ilkeleri, organizasyonda bölümlere ayırma,Dünyada sağlık sisteminde ergoterapi hizmetlerinin organizasyonu,Türkiyede hizmetin sunumu ve gelişimi,Toplam kalite yönetimi,Ergoterapide rapor yazma ve kayıt tutma,Öğrencilerin farklı alanlar için kayıt ve değerlendirmeleri sınıf ortamında

sunumu ve tartışılması,Sınıf ortamında SWOT analizi yapılması ve SWOT analizi sonuçlarının

öğrenciler tarafından sunumu,Performans göstergeleri,WFOT Dünya Ergoterapistler Federasyonu raporlarının gözden

geçirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Toplam kalite yönetimini tanımlar1, 2, 3A
SWOT analizini tanımlar, uygulama yapma becerisi kazanır1, 2, 3A
Performans ölçütleri, izleme ve liderlik konularında bilgi kazanır1, 2, 3A
Ergoterapi servislerinde hasta kayıt sistemleri hakkında bilgi kazanır.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yönetim ve organizasyona girişDers notuna hazırlanılması
2Yönetim faaliyetinin özellikleriDers notuna hazırlanılması
3Yönetim fonksiyonları: planlama, yürütme, karar verme, koordinasyon,

organizasyon
Ders notuna hazırlanılması
4Örgütlenme, organizasyon ilkeleri, organizasyonda bölümlere ayırmaDers notuna hazırlanılması
5Dünyada sağlık sisteminde ergoterapi hizmetlerinin organizasyonuDers notuna hazırlanılması
6Türkiyede hizmetin sunumu ve gelişimiDers notuna hazırlanılması
7Toplam kalite yönetimiDers notuna hazırlanılması
8Ergoterapide rapor yazma ve kayıt tutmaDers notuna hazırlanılması
9Öğrencilerin farklı alanlar için kayıt ve değerlendirmeleri sınıf ortamında

sunumu ve tartışılması
Ders notuna hazırlanılması
10Sınıf ortamında SWOT analizi yapılması ve SWOT analizi sonuçlarının

öğrenciler tarafından sunumu
Ders notuna hazırlanılması
11Performans göstergeleriDers notuna hazırlanılması
12WFOT Dünya Ergoterapistler Federasyonu raporlarının gözden

geçirilmesi
Ders notuna hazırlanılması
Kaynak
Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing: Preparing2. - people for change. 2nd ed. New York: Guilford Press; 2002

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu