Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZ YÖNETİM2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Ahmet EMİR
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ahmet EMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKronik hastalıklarda özyönetim programları öğretilerek kişinin kendi yönetim yeteneklerini geliştirmek
Dersin İçeriğiBu ders; Primer sağlık bakımında kronik hastalıklar, hastalık süreci ve tedavi seçeneklerini tanımlama,Kronik hastalıklarda yeni sağlık eğilimleri , öz yönetim programları,Kronik hastalıklarda entegre bakım programları,Öz yönetimin geliştirilmesi için yaklaşımlar,Öz yönetimin geliştirilmesi için yaklaşımlar,Görüşme yöntemleri,Öz değerlendirme yaklaşımı,İnterdisipliner yaklaşım ( aile, profesyoneller arası iletişim ve işbirliği ), Kronik hastalığı olan bireyin rolleri, hakları ve sorumlulukları,Stresle başa çıkma yöntemleri, Hastalık yönetimi ve tedavisi, kendini yönetme modeli kullanarak programlar geliştirme ; Uyku, ağrı ve depresyon için gevşeme tekniklerinin kullanımı,Vaka çalışmaları,Vaka çalışmaları,Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Primer sağlık bakımında hasta öz-yönetim programlarını açıklayabilecektir.1, 10, 12A, C
Primer sağlık bakımında kronik hastalıklar, hastalık süreci ve tedavi seçeneklerini tanır.1, 10, 12A, C
Spesifik kronik hastalıkla birleşen problem veya semptomları, kişinin sağlık yönetimi için kendini yönetme yeteneklerini tanımlayabilecektir.1, 10, 12A, C
Kronik hastalıklarda entegre bakım programlarını tanır.1, 10, 12A, C
Kronik hastalıklarda yeni sağlık eğilimleri ve öz yönetim programlarını açıklar.1, 10, 12A, C
Öz yönetim testlerini ve yaşam kalitesi anketlerini uygular, kognitif davranışsal tedavileri ( etkili sağlıkla ilgili özyönetim adaptasyonlarını, başa çıkma stratejilerini uygulayabilecek, davranışlar, alışkanlıklar, rutinler, yaşam stili adaptasyonları, fiziksel ve psikososyal sağlık ve iyi olma hali, stressi azaltma, ağrıyı kontrol etme, yorgunluk veya hastalıkla ilgi diğer semptomlarla başa çıkma konularını tanımlayabilecektir.1, 10, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Primer sağlık bakımında kronik hastalıklar, hastalık süreci ve tedavi seçeneklerini tanımlamaKoşar, C., & Büyükkaya Besen, D. (2015). Kronik Hastalıklarda Hasta Aktifliği: Kavram Analizi
2Kronik hastalıklarda yeni sağlık eğilimleri , öz yönetim programlarıNewman, S., Steed, L., & Mulligan, K. (2009). "Self-management and behavior change: theoretical models." In chronic physical illness: self-management and behavioral interventions
3Kronik hastalıklarda entegre bakım programlarıNewman, S., Steed, L., & Mulligan, K. (2009). "Self-management and behavior change: theoretical models." In chronic physical illness: self-management and behavioral interventions
4Öz yönetimin geliştirilmesi için yaklaşımlarMiller WR, Rollnick S. Motivational interviewing: Preparing people for change. 2nd ed. New York: Guilford Press; 2002.
5Öz yönetimin geliştirilmesi için yaklaşımlarMiller WR, Rollnick S. Motivational interviewing: Preparing people for change. 2nd ed. New York: Guilford Press; 2002.
6Görüşme yöntemleriÖgel, K. (2009). Bilişsel Davranışçı Terapide Direnç ve Motivasyonel Görüşme Teknikleri
7Öz değerlendirme yaklaşımıÖzkan Yücesoy, Ş., & Sönmez, M. (2011). Yetersizliği Olan Bireylerle Yapılmış ve Kendini Yönetme Stratejilerinin Kullanıldığı Tek Denekli Araştırmaların İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması
8İnterdisipliner yaklaşım ( aile, profesyoneller arası iletişim ve işbirliği )Kaymak Özmen, S. (2011). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Çok Yönlü Eğitim Uygulamalarının Etkisi
9 Kronik hastalığı olan bireyin rolleri, hakları ve sorumluluklarıNewman, S., Steed, L., & Mulligan, K. (2009). "Self-management and behavior change: theoretical models." In chronic physical illness: self-management and behavioral interventions
10Stresle başa çıkma yöntemleriCormier, S., Nurius, PS., & Osborn, CJ. (2009). Interviewing and Change Strategies for Helpers
11 Hastalık yönetimi ve tedavisi, kendini yönetme modeli kullanarak programlar geliştirme ; Uyku, ağrı ve depresyon için gevşeme tekniklerinin kullanımıCormier, S., Nurius, PS., & Osborn, CJ. (2009). Interviewing and Change Strategies for Helpers
12Vaka çalışmalarıAvcıoğlu, H. (2012). Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Sosyal Beceri Kazandırmada Kendini Yönetme Stratejileri Doğrultusunda Hazırlanan Öğretim Programının Etkililiği Güldenoğlu, B. (2008). Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerilerinin Desteklenmesi
13Vaka çalışmalarıÖncül, N., & Yücesoy Özkan, Ş. (2010). Orta ve İleri Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Yetişkinlere Videoyla Model Olma Kullanılarak Günlük Yaşam Becerilerinin Öğretilmesi Akmanoğlu, N., & Kurnaz, E. (2014). Otizmli Çocukların Eğitiminde Yeni Eğilimler: Videoyla Kendine Model Olma ve Etkileri
14Tartışma
Kaynak
Ders için hazırlanan sunumlar
1) Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing: Preparing people for change. 2nd ed. New York: Guilford Press; 2002. 2)HNC Management: developingSelf Management Skills.2007. January.Scottish Qualifications Authoring. 3)Bahrer- Kohler, S Self Management of Choronic Disease. Alzheimers disease 2009. Splinger Berling Heidelberg. 4)Lorig KR, Holman H.Self-management education: history, definition, outcomes, and mechanisms.Ann Behav Med. 2003 Aug;26(1):1-7.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu