Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DRAMA1+222
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Devrim TARAKCI
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Okan YAHŞİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencilerin bağımsız düşünebilme, iş birliği yapabilme, problem çözebilme ve farklı sosyal durumlara uyum sağlayabilme becerilerini geliştirmektir. Bu ders, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal farklılıklarını diğer öğrencilerle paylaşmalarına ortam hazırlamakta ve öğrencilerin özgüvenlerini ve sözel olmayan iletişim becerilerini geliştirmeye olanak sağlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, İletişim,İletişim, Etkileşim,Algı-Duyu Çalışmaları,Uyum ve Güven Çalışmaları,Öğrenme-Öğretme Süreçleri,Oyun Kuramı ve Oyun Bilgisi,Dramatik Kurgunun Bileşenleri,Yaratıcı Dramanın Temel Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları,Yaratıcı Dramada Kullanılan Teknikler,Rol Oynama ve Doğaçlama,Ritim, Müzik ve Yaratıcı Drama,Yazınsal Türler ve Yaratıcı Drama (Masal, öykü, şiir, anı),Plastik Sanatlar ve Yaratıcı Drama (Resim, heykel),Toplumsal Durumlar ve Yaratıcı Drama Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Soyut ya da somut bir kavramı kendi duygu, düşünce, gözlem, deneyim hayal gücü ve yaşantılarından yola çıkarak eyleme dönüştürme becerisi kazanması1, 10, 11, 12, 18, 6, 7, 8A, B, C
Sosyal uyum ve etkili iletişim becerileri kazanabilmesi1, 10, 18, 5, 7, 8A, C, D
Kendine güven duygusu ve yaratıcılığının gelişebilmesi1, 10, 11, 18, 5, 7A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, İletişim
2İletişim, EtkileşimAdıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara:Pegem Akademi.
3Algı-Duyu ÇalışmalarıAdıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara:Pegem Akademi.
4Uyum ve Güven Çalışmaları Çağdaş Drama Derneği Uluslararası Yaratıcı Drama (Hakemli) Dergileri (1-11).
5Öğrenme-Öğretme Süreçleri Çağdaş Drama Derneği Uluslararası Yaratıcı Drama (Hakemli) Dergileri (1-11).
6Oyun Kuramı ve Oyun Bilgisi San İ. (2002). Sanatta Yaratıcılık, Oyun, Drama. Ö. Adıgüzel (Ed.). Yaratıcı Drama: Yazılar (128-155). Ankara: Natürel Yayıncılık.
7Dramatik Kurgunun BileşenleriAdıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara:Pegem Akademi.
8Yaratıcı Dramanın Temel Kavramı, Bileşenleri ve AşamalarıAdıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara:Pegem Akademi.
9Yaratıcı Dramada Kullanılan TekniklerSan, İ. (2002). Eğitim ve Öğretimde Yaşayarak Öğrenme Yöntemi ve Estetik bir Süreç Olarak Yaratıcı Drama. Ö. Adıgüzel (Ed.). Yaratıcı Drama: Yazılar (70-80). Ankara: Natürel Yayıncılık.
10Rol Oynama ve Doğaçlama San, İ. (2002). Eğitim ve Öğretimde Yaşayarak Öğrenme Yöntemi ve Estetik bir Süreç Olarak Yaratıcı Drama. Ö. Adıgüzel (Ed.). Yaratıcı Drama: Yazılar (70-80). Ankara: Natürel Yayıncılık.
11Ritim, Müzik ve Yaratıcı Drama San, İ. (2002). Eğitim ve Öğretimde Yaşayarak Öğrenme Yöntemi ve Estetik bir Süreç Olarak Yaratıcı Drama. Ö. Adıgüzel (Ed.). Yaratıcı Drama: Yazılar (70-80). Ankara: Natürel Yayıncılık.
12Yazınsal Türler ve Yaratıcı Drama (Masal, öykü, şiir, anı)San, İ. (2002). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ö. Adıgüzel (Ed.). Yaratıcı Drama: Yazılar (57-69). Ankara: Natürel Yayıncılık.
13Plastik Sanatlar ve Yaratıcı Drama (Resim, heykel)San, İ. (2002). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ö. Adıgüzel (Ed.). Yaratıcı Drama: Yazılar (57-69). Ankara: Natürel Yayıncılık.
14Toplumsal Durumlar ve Yaratıcı Drama Genel DeğerlendirmeAdıgüzel, Ö. (Ed.) (2002). Eğitimde Yeni Bir Yöntem ve Disiplin: Yaratıcı Drama. Yaratıcı Drama: Yazılar (158-179). Ankara: Natürel Yayıncılık.
Kaynak
Adıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara:Pegem Akademi. Çağdaş Drama Derneği Uluslararası Yaratıcı Drama (Hakemli) Dergileri (1-11).
Adıgüzel, Ö. (Ed.) (2002). Eğitimde Yeni Bir Yöntem ve Disiplin: Yaratıcı Drama. Yaratıcı Drama: Yazılar (158-179). Ankara: Natürel Yayıncılık. San, İ. (2002). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ö. Adıgüzel (Ed.). Yaratıcı Drama: Yazılar (57-69). Ankara: Natürel Yayıncılık. San, İ. (2002). Eğitim ve Öğretimde Yaşayarak Öğrenme Yöntemi ve Estetik bir Süreç Olarak Yaratıcı Drama. Ö. Adıgüzel (Ed.). Yaratıcı Drama: Yazılar (70-80). Ankara: Natürel Yayıncılık. San İ. (2002). Sanatta Yaratıcılık, Oyun, Drama. Ö. Adıgüzel (Ed.). Yaratıcı Drama: Yazılar (128-155). Ankara: Natürel Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu