Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İNGİLİZCE I4+044
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİng
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüOrtak Zorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Onur KAVAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Tutku BEŞBİLEK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin, İngilizcenin temel yapı ve kelimelerini öğrenmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleridir.
Dersin İçeriğiBu ders; Welcome (Kendini tanıtmak için geniş zamanın kullanımı)
,Welcome (Kendini tanıtmak için geniş zamanın kullanımı),Lifestyle (Günlük rutinlerin betimlenmesi için geniş zamanın kullanımı) ,Lifestyle (Günlük rutinlerin betimlenmesi için geniş zamanın kullanımı) ,People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı),People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı),People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı),Places (Şehirlerin tanıtımı için Var/Yok yapısı ve yer yön edatlarının kullanımı) ,Places (Şehirlerin tanıtımı için Var/Yok yapısı ve yer yön edatlarının kullanımı) ,Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı),Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı),Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı),The Past (Tamamlanmış olayları anlatabilmek için geçmiş zamanın kullanımı)
,The Past (Tamamlanmış olayları anlatabilmek için geçmiş zamanın kullanımı)
; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İngilizcenin temel dil bilgisi kurallarını karşılaştırabilecektir.1, 2, 3, 4, 5A, C
1.1. sözlü ve yazılı olarak kendini kısaca anlatır.1, 2, 3, 4, 5A, C
1.2. İngilizce basit diyalogları yorumlar.1, 2, 3, 4, 5A, C
1.3. Öğrenmiş olduğu yeni yapı ve kelimeleri günlük hayatında kullanır.1, 2, 3, 4, 5A, C
2. Dili kullanarak kendi alanındaki çalışmaları değerlendirebilecektir.1, 2, 3, 4, 5A, C
2.1. Alanıyla ilgili literatür taraması listeler.1, 2, 3, 4, 5A, C
2.2. Alanıyla ilgili yazılmış makaleleri yorumlar.1, 2, 3, 4, 5A, C
2.3. Alanıyla makaleleri kullanır.1, 2, 3, 4, 5A, C
3. Dili, akademik hayatında yazma becerileri çerçevesinde kullanılabilecektir.1, 2, 3, 4, 5A, C
3.1. Alanıyla ilgili kendi araştırmalarının ürünü olan makaleleri İngilizce olarak aktarır.1, 2, 3, 4, 5A, C
3.2. İngilizce uluslararası konferans ve seminerlerde kullanır.1, 2, 3, 4, 5A, C
3.3. İngilizceyi alanıyla ilgili çevirilerde kullanır.1, 2, 3, 4, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Welcome (Kendini tanıtmak için geniş zamanın kullanımı)
Kitapta ilgili yerin çalışılması.
2Welcome (Kendini tanıtmak için geniş zamanın kullanımı)Kitapta ilgili yerin çalışılması.
3Lifestyle (Günlük rutinlerin betimlenmesi için geniş zamanın kullanımı) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
4Lifestyle (Günlük rutinlerin betimlenmesi için geniş zamanın kullanımı) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
5People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı)Kitapta ilgili yerin çalışılması.
6People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı)Kitapta ilgili yerin çalışılması.
7People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı)Kitapta ilgili yerin çalışılması.
8Places (Şehirlerin tanıtımı için Var/Yok yapısı ve yer yön edatlarının kullanımı) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
9Places (Şehirlerin tanıtımı için Var/Yok yapısı ve yer yön edatlarının kullanımı) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
10Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı)Kitapta ilgili yerin çalışılması.
11Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı)Kitapta ilgili yerin çalışılması.
12Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı)Kitapta ilgili yerin çalışılması.
13The Past (Tamamlanmış olayları anlatabilmek için geçmiş zamanın kullanımı)
Kitapta ilgili yerin çalışılması.
14The Past (Tamamlanmış olayları anlatabilmek için geçmiş zamanın kullanımı)
Kitapta ilgili yerin çalışılması.
Kaynak
Ders notları haftalık olarak görevli okutman tarafından kırtasiyeye bırakılacaktır.
Speakout 2nd Edition, Pearson Publications, 2015, ISBN:978-1-292-11593-1

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir.
X
0
Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular.
X
0
Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar.
X
0
Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır.
X
0
Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler.
X
0
Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
X
0
Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu