Geri
AKADEMİK

 MEDES PEDİATRİK ERGOTERAPİ ÜNİTESİ

1.  ÜNİTE TANIMI

Günlük yaşam aktiviteleri, fiziksel ve sosyal katılım, akademik alanlarda sorun yaşayan farklı engel gruplarındaki çocuklara Ergoterapi hizmeti verilir. Pediatrik Ergoterapi hizmeti ile engelli bireylerin rehabilitasyonuna katkı sağlanacaktır.

2. KİMLER ÜNİTEYE BAŞVURABİLİR?

·      Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)

·      Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu

·      Öğrenme Güçlüğü-Diskalkuli, Disgrafi, Disleksi

·      Genetik Sendromlar- Down Sendromu, Kromozom Anormallikleri

·      Bedensel Engelli Çocuklar

·      Dil ve konuşma problemi olan çocuklar

·      Beslenme problemi olan çocuklar

·      Tıbbi tanısı olmaksızın okul performansı, sosyal iletişim gibi alanlarda sorun yaşayan çocuklar

3. ÜNİTEDE KULLANILAN DEĞERLENDİRMELER

·      Dunn Duyu Profili 1

·      Dunn Duyu Profili 2

·      Bebekler İçin Duyusal Fonksiyonlar Testinin (BDFT)

·      Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency (BOT)

·      Evaluation in Ayres Sensory Integration ® (EASI)

·      Dynamic Occupational The Dynamic Occupational Therapy Cognitive Assessment for Children (DOTCA–Ch)

·      Pediatrik Özürlülük Değerlendirmesi (PEDİ)

·      Çocukların El Kullanım Deneyimi Anketi (Cheq)

Bilgi Talep Formu