Geri
AKADEMİK

MEDES GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ ÜNİTESİ

1. ÜNİTE TANIMI

Pediatrik ve erişkin değerlendirme ünitesinde ilk değerlendirmesi yapılarak yönlendirilen danışanların önerilen özelleşmiş değerlendirmeleri:

·      Temel ve yardımcı günlük yaşam aktivitelerinin analizi,

·      Okul ziyaretleri

·      Akademik okul performansı

·      Ev ziyaretleri

·      GYA becerileri ve değerlendirme

·      Ev ortamı aktivite performansı değerlendirmeleri

·      İş yeri ziyaretleri

·      Ofis-Hastane-Endüstri Ergonomisi

·      Zaman Yönetimi

·      Planlama

·      Aktivite Verimliliği

·      Bakımveren Aktivite Performansı

·      Serbest Zaman

·      Eklem Koruma

·      Enerji Koruma

·      Yaşam Alışkanlıklarının Yeniden Düzenlenmesi ( Lifestyle Redesign Müdahalesi)

·      Sosyal Katılım

·      Toplumsal Katılım

Erişkin GYA ünitesi sorumlusu veya uzman tarafından yapılarak müdahale programı planlanır.

2. KİMLER ÜNİTEYE BAŞVURABİLİR?

·      Ofis çalışanları

·      Bakım Verenler

·      Okul Çağı Çocukları

·      Adölesan Bireyler

·      Yetişkin Bireyler

·      Geriatrik Bireyler

·      Nörolojik Bozukluklar

·      Ortopedik Bozukluklar

·      Kognitif Bozukluklar

Medipol Ergoterapi ünitelerine kabul edilen, GYA ünitesine yönlendirilecek tüm danışanlar

3. ÜNİTEDE KULLANILAN DEĞERLENDİRMELER

Aktivite performansı ve günlük yaşama dair kullanılabilecek ölçek, yarı yapılandırılmış görüşme ve teknoloji tabanlı değerlendirmeler

·      GYA Ünitesi İlk Görüşme Formu

·      Aktivite Performans Analizi – COPM

·      Barthel GYA

·      FIM

·      Zaman Günlüğü

·      Katılım Değerlendirmesi

·      PEDI-CAT

·      Video temelli ergonomi değerlendirmesi

·      RULA

·      REBA
·      QEC

·      Video temelli dinamik aktivite analizi

Bilgi Talep Formu