Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EBELİKTE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kanıta dayalı ebelik uygulamaları konusunda temel tanımlar, kanıt kaynakları, kanıt dereceleri ile ilgili ileri bilgilere ulaşabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanıtımı, Kanıta Dayalı Tıp ve Tarihçesi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar,Kanıta Dayalı Tıp ile ilgili tüm tanımlar Kanıt düzeyleri: Elde edilebilir en iyi kanıt nedir?,Kanıta Dayalı Uygulama Süreci,Kanıta Dayalı Uygulama Kaynakları,Sistematik İnceleme (Systematic reviews),Kanıta Dayalı Uygulama Rehberleri,Elektronik Kütüphane Veri Tabanlarının Kullanımı ve Kaynak Tarama,Obsetrik uygulamalardan ebelik mesleğine özel kanıt temelli rehberler ve protokol örnekleri,Antenatal döneme ilişkin kanıt temelli çalışma örneklerinin incelenmesi,Doğum eylemine ilişkin kanıt temelli çalışma örneklerinin incelenmesi,Postpartum döneme ilişkin kanıt temelli çalışma örneklerinin incelenmesi,Obsetrik uygulamalardan yeni doğana ilişkin kanıt temelli klinik protokol örnekleri,Obsetrik uygulamalardan ebelik mesleğine özel klinik rehber örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kanıta Dayalı Tıbbın tanımını yapabilmesi
Kanıta Dayalı uygulamanın tanımını yapabilmesi
Bilimsel kanıtın derecesine nasıl karar verilebileceğini bilmesi
Kanıt düzeylerini sayabilmesi
Kanıta Dayalı Uygulama Kaynaklarını ifade edebilmesi
Kanıta dayalı veri tabanlarını kullanabilmesi
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Kanıta Dayalı Tıp ve Tarihçesi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar
3 Kanıta Dayalı Tıp ile ilgili tüm tanımlar Kanıt düzeyleri: Elde edilebilir en iyi kanıt nedir?
4 Kanıta Dayalı Uygulama Süreci
5 Kanıta Dayalı Uygulama Kaynakları
6 Sistematik İnceleme (Systematic reviews)
7 Kanıta Dayalı Uygulama Rehberleri
8 Elektronik Kütüphane Veri Tabanlarının Kullanımı ve Kaynak Tarama
9 Obsetrik uygulamalardan ebelik mesleğine özel kanıt temelli rehberler ve protokol örnekleri
10 Antenatal döneme ilişkin kanıt temelli çalışma örneklerinin incelenmesi
11 Doğum eylemine ilişkin kanıt temelli çalışma örneklerinin incelenmesi
12 Postpartum döneme ilişkin kanıt temelli çalışma örneklerinin incelenmesi
13 Obsetrik uygulamalardan yeni doğana ilişkin kanıt temelli klinik protokol örnekleri
14 Obsetrik uygulamalardan ebelik mesleğine özel klinik rehber örnekleri
Kaynaklar
1.Obstetric evidence based guidelines edited by vincenzo berghella serıes ın maternal–fetal medıcıne philadelphia, PA USA , © 2007 Informa UK Ltd www.informahealthcare.com 2. Clınıcal protocols in obstetrıcs and gynecology .thırd edıtıon john e turrentine university of Georgia USA 2008 ınforma uk ltd www.informahealthcare.com 3. Kara, M. Babadağ, K. Kanıta Dayalı Hemşirelik. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6 (3) :96-104. 4. Morris, M. Scott-Findlay, S. Estabrooks, C.A. (2001) Evidence-based Nursing Web Sites: Finding the Best Resources. AACN, 12 (4): 578-587. 5. Platin, N. (2001) Kanıta Dayalı Hemşirelik Ülkemizde Uygulanamaz: Neden? I. Uluslararası&VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Kongre Kitabı, 23-26. 6. The Cochrane Library. www.cochrane.org

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu