Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ACİL OBSTETRİK BAKIM 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anne ve bebeğin doğum öncesi, doğum, doğum sonrası döneminde yaşamını tehdit eden komplikasyonlarını tanıma, yönetebilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanıtımı Acil obstetrik bakım sistemi.,Acil obstetrik bakımla ilgili yasal düzenlemeler. Haklar ve ekip yaklaşımı,Acil obstetrik bakımda İletişim ve Danışmanlık.,Gebelikte Hipertansif durumların yönetimi ve vaka tartışması.,Acil Obstetrik Bakım hizmetlerinde standartları kapsamında Sağlık Bakanlığı uygulamaları.,Gebelikte kanama yönetimi ve vaka tartışması.,İlerlemeyen travayın yönetimi.,Yenidoğan acillerinin yönetimi.,Postpartum kanama yönetimi.,AOB’da enfeksiyonların yönetimi,Obstetrik ve Jinekolojik Acillerde Adli Sorunlar,Kan transfüzyonu.,Obstetrik Triaj,Örnek vaka; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Anne ve yenidoğan sağlığı kavramını tanımlayabilmesi
AOB sistemini tanımlayabilmesi
Kaliteli AOB hizmet sunumunu tanımlayabilmesi
Acil Obstetrik vakalarını protokollere göre hızlı değerlendirebilmesi
Preeklampsi / eklampsi olgusunu protokollere göre yönetebilmesi
Acil durumları saptayabilmesi
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Acil obstetrik bakım sistemi.
2 Acil obstetrik bakımla ilgili yasal düzenlemeler. Haklar ve ekip yaklaşımı
3 Acil obstetrik bakımda İletişim ve Danışmanlık.
4 Gebelikte Hipertansif durumların yönetimi ve vaka tartışması.
5 Acil Obstetrik Bakım hizmetlerinde standartları kapsamında Sağlık Bakanlığı uygulamaları.
6 Gebelikte kanama yönetimi ve vaka tartışması.
7 İlerlemeyen travayın yönetimi.
8 Yenidoğan acillerinin yönetimi.
9 Postpartum kanama yönetimi.
10 AOB’da enfeksiyonların yönetimi
11 Obstetrik ve Jinekolojik Acillerde Adli Sorunlar
12 Kan transfüzyonu.
13 Obstetrik Triaj
14 Örnek vaka
Kaynaklar
1.Providing Emergency Obstetric and Newborn Care to All in Needhttp://www.unfpa.org/public/home/mothers/pid/4385 2. 2005 Ulusal Anne Ölümleri Çalışması, Üreme Sağlığı Programı, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Bilimleri Enstitüsü. 3. Monitoring emergency obstetric care. A Handbook. http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547734_eng.pdf 4. Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi http://www.asm.gov.tr/UploadGenelDosyalar/Dosyalar/143/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M/25_01_2011_15_38_44.pdf 5. Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/hizmet_kalite_standartlari_2011/partograf_ornegi/aob.pdf 6. Gezginç K., Dalkılıç EU. Obstetrik Acillere Yaklaşım. JAEM 2011:128-32. 7. Eyi EGY. Danışman N., Çağlar T. Peripartum Obstetrik Aciller. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006, 2(24):47-54 8. Özgünen FT. Doğum ve Jinekoloji Acilleri El Kitabı. Nobel Tıp Kitabevi. 2006. 9. Birgen N. Obstetrik ve Jinekolojik Acillerde Adli Sorunlar. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006, 2(24):101-4

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu