Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ, Öğr.Gör. Meryem KAPANCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği dersinin amacı; öğrencinin temel kalite kavramları ile hasta ve çalışan güvenliği ilkelerini kavramasını, benimsemesini ve bu ilkeler doğrultusunda Türkiye’nin sağlık bakım sistemindeki kalite süreçleri ve uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerini artırarak farkındalık kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Giriş ve tanışma,2. Kalite ile ilgili temel kavramlar ve tarihçesi,3. Kalite ve toplam kalite yönetimi,4. Sağlıkta kalite, akreditasyon, standardizasyon,5. Kalite yönetim sisteminde dokümantasyon yönetimi,6. Hasta güvenliği temel kavramlar,7. Hasta güvenliği ilkeleri 1-2-3,8. Hasta güvenliği ilkeleri 3-4-6,9. Çalışan güvenliği,10. Kalite ve problem çözme metedları,11. Güvenlik raporlama sistemi / olay bildirim süreci (uygulamalı etkinlikler),12. Kök neden analizi (uygulamalı etkinlikler),13. Hata türleri ve etkileri (uygulamalı etkinlikler),14. Dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kalite ile ilgili temel kavramları açıklar 1 A
2. Kalite kavramının tarihçesini açıklar 1 A
3. Kalite kontrol, kalite güvencesi kalite yönetimi ve toplam kalite yönetimi kavramlarının ilişkisini açıklar 1 A
4. Sağlıkta kalite, akreditasyon, standardizasyon kavramlarının ilişkisini açıklar 1 A
5. Kalite yönetim sisteminde dokümantasyon yönetiminde yer alan kavramları ayırt edebilir. 1 A
6. Hasta güvenliği ilkelerini benimser 1 A
7. Uluslararası hasta güvenliği ilkelerini tanımlar, örneklendirir 1 A
8. Hasta güvenliği ilkeleri doğrultusunda alınması gereken tedbirleri uygular 1 A
9. Hasta güvenliği ilkeleri ile ilgili bir ihlal olduğunda fark eder ve raporlar 1 A
10. Kalite ve problem çözme metotlarını açıklar 1 A
11. Hasta güvenliği ihlali örnekleri verebilir ve bu ihlali güvenlik raporlama sistemi / olay bildirim süreci kullanarak raporlar 1 A
12. Grup çalışması ile kök neden analizi yapabilir 1 A
13. Grup çalışması ile hata türleri ve etkileri analizi yapabilir. 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Giriş ve tanışma
2 2. Kalite ile ilgili temel kavramlar ve tarihçesi
3 3. Kalite ve toplam kalite yönetimi
4 4. Sağlıkta kalite, akreditasyon, standardizasyon
5 5. Kalite yönetim sisteminde dokümantasyon yönetimi
6 6. Hasta güvenliği temel kavramlar
7 7. Hasta güvenliği ilkeleri 1-2-3
8 8. Hasta güvenliği ilkeleri 3-4-6
9 9. Çalışan güvenliği
10 10. Kalite ve problem çözme metedları
11 11. Güvenlik raporlama sistemi / olay bildirim süreci (uygulamalı etkinlikler)
12 12. Kök neden analizi (uygulamalı etkinlikler)
13 13. Hata türleri ve etkileri (uygulamalı etkinlikler)
14 14. Dersin değerlendirilmesi
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 83
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu