Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ailelerin sağlıklı gebelik dönemi geçirmelerine, doğum tercihlerini belirlemede farkındalık kazanmalarına ve rahat bir doğum deneyimlemeleri için onların doğuma bedensel ve zihinsel olarak hazırlanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Dersin amaçlarının ve içeriğinin paylaşılması Doğuma hazırlık felsefe ve teknikleri: Dünyada ve Ülkemizde Gelişimi,2. Üreme sistemi anatomi- fizyolojisi,3. Gebeliğin oluşumu, Gebelikte yapılması gereken testler ve izlemler,4. Gebelik ve Doğum sonu dönemde Beslenme,5. Gebelikte Egzersiz,6. Doğum eyleminin yönetilmesi,7. Doğum sürecini etkileyen fizyolojik değişiklikler (Hormonlar, ağrı vb),8. Doğumda nefesin önemi ve nefes teknikleri,9. Doğum sürecine etki eden müdahaleler ve etkileri: (Epizyotomi, Epidural analjezi, vakum, fundal bası vb),10. Lohusalık Bakımı: Doğum sonu döneme annenin ve ailenin uyumu,11. Yenidoğan Bakımı ve Riskli Durumların Yönetimi,12. Doğum Sonrası Egzersiz,13. Doğuma hazırlık sınıfı organizasyonunun planlanması ve yönetimi,14. Doğum sürecine ilişkin kanıta dayalı güncel yaklaşımlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
4.Doğuma hazırlık sınıfının planlaması ve organize edileceğini bilecektir. 1, 10, 12, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C
1. Dünyada ve Türkiye'de mevcut doğuma hazırlık felsefelerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 12, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6 A, B, C
2. Annelerin normal doğuma ilişkin bilgi düzeylerini ve olumlu algılarını geliştirecektir. 1, 10, 11, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 7 A, B, C
3. Doğum evrelerindeki uygulamaları kanıta dayalı bilgiler desteğinde açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 4, 5, 6 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Dersin amaçlarının ve içeriğinin paylaşılması Doğuma hazırlık felsefe ve teknikleri: Dünyada ve Ülkemizde Gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 2. Üreme sistemi anatomi- fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 3. Gebeliğin oluşumu, Gebelikte yapılması gereken testler ve izlemler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 4. Gebelik ve Doğum sonu dönemde Beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 5. Gebelikte Egzersiz Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 6. Doğum eyleminin yönetilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 7. Doğum sürecini etkileyen fizyolojik değişiklikler (Hormonlar, ağrı vb) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 8. Doğumda nefesin önemi ve nefes teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 9. Doğum sürecine etki eden müdahaleler ve etkileri: (Epizyotomi, Epidural analjezi, vakum, fundal bası vb) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 10. Lohusalık Bakımı: Doğum sonu döneme annenin ve ailenin uyumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 11. Yenidoğan Bakımı ve Riskli Durumların Yönetimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 12. Doğum Sonrası Egzersiz Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 13. Doğuma hazırlık sınıfı organizasyonunun planlanması ve yönetimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 14. Doğum sürecine ilişkin kanıta dayalı güncel yaklaşımlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Dersin öğretim üyesi tarafından öğrencilere verilecektir.
• Medipol Gebe Okulu, Edit. Asiye Kocatürk, Nobel Tıp Yayınları, 2016. • Doğal Doğum Felsefesi. Gülay Rathfisch. Nobel Tıp Kitabevi, 2012 • Lamaze Yöntemi ile Doğuma Hazırlık ve Doğum. Nobel Tıp Kitabevi Emzirme Sanatı. • La Leche International. Gün Yayıncılık,2011 • Hipnobirthing Mongan Yöntemi. Marie F.Mongan (çev. Ed: Çoker H.) Gün Yayıncılık,2012 • ACOG Committee Opinion. Number 267, January 2002: Exercise During Pregnancy And The Post Partum Period. • Aerobic Exercise For Women During Pregmamcy.Obstet Gynecol. 2002 Jan,99(1):171-3. • Royal College Of Obstetricians And Gynaecologists Recreational Exercise And Pregnancy http://www.rcog.org.uk/womens-health/clinical-guidance/recreational-exercise-and-pregnancy * Ina May’s Guide To Chilbirth-İna May Gaskin • Active Birth-Janet Balaskas • Birthing From Within/İçgüdüsel Doğum- Pam England • Pregnancy And Childbirth-Sheila Kitzinger

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu