Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ELEŞTİREL DÜŞÜNME 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler SEC118008 POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA SEC118117 SİNEMA VE PSİKOLOJİ SEC118118 EKONOMİ OKURYAZARLIĞI SEC128099 HERKES İÇİN PSİKOLOJİ SEC118138 TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE DEĞERLER SEC118007 DRAMA, SUNUM VE İKNA SANATLARI SEC128101 KADIN VE SAĞLIK POLİTİKALARI SEC118085 SİVİL TOPLUM KÜLTÜRÜ SEC124806 KİTAPLAR NASIL OKUNUR? SEC124808 KÜLTÜR VE SOSYAL İLİŞKİLER SEC124809 LİDERLİK VE DUYGUSAL ZEKA SEC124811 MEDYA VE BELLEK SEC124816 SOSYAL DEĞİŞME VE DEĞERLER
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eleştirel düşünme, okuma, yazma ve dinleme becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; DERSİN SUNUMU,DÜŞÜNME VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME,ELEŞTİREL DÜŞÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR,ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖĞELERİ,ELEŞTİREL DÜŞÜNME SÜRECİ VE ÖZELLİKLERİ,ELEŞTİREL DÜŞÜNME YOLUYLA SORUN ÇÖZME,ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN BİREYSEL YAŞAMDAKİ YERİ VE ÖNEMİ,ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN MESLEKİ YAŞAMDAKİ YERİ VE ÖNEMİ,ELEŞTİREL DÜŞÜNMEDE ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ,ELEŞTİREL OKUMA,ELEŞTİREL DİNLEME,ELEŞTİREL YAZMA,ELEŞTİREL DÜŞÜNME EGZERSİZLERİ,DERSİN DEĞERLENDİRMESİ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eleştirel düşünme kavramlarını açıklayabilecektir. 1, 10, 11, 18, 2, 3
Eleştirel düşünmenin bireysel ve mesleki yaşamdaki önemini tartışabilecektir. 1, 10, 11, 19, 2, 7 B
Eleştirel düşünme tekniklerini uygulayabilecektir. 1, 10, 11, 18, 2 B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 DERSİN SUNUMU Tanışma
2 DÜŞÜNME VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME 1.kaynağın 1-5. sayfalarının incelenmesi
3 ELEŞTİREL DÜŞÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR "http://tr.arguman.org/ 1.kaynağın 90-130. sayfalarının incelenmesi "
4 ELEŞTİREL DÜŞÜNME ÖĞELERİ 1.kaynağın 49-83. sayfalarının incelenmesi
5 ELEŞTİREL DÜŞÜNME SÜRECİ VE ÖZELLİKLERİ 1.kaynağın 13-18. ve 2. Kaynağın 27-31. sayfalarının incelenmesi
6 ELEŞTİREL DÜŞÜNME YOLUYLA SORUN ÇÖZME 1.kaynağın 14-52. sayfalarının incelenmesi
7 ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN BİREYSEL YAŞAMDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1.kaynağın 139-142 ve 2. kaynağın 36-42. sayfalarının incelenmesi
8 ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN MESLEKİ YAŞAMDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 1.kaynağın 146-154 ve 2. kaynağın 48-57. sayfalarının incelenmesi
9 ELEŞTİREL DÜŞÜNMEDE ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ 1.kaynağın incelenmesi
10 ELEŞTİREL OKUMA 1.kaynağın 163-167 ve 3. kaynağın 14-52. sayfalarının incelenmesi
11 ELEŞTİREL DİNLEME 1.kaynağın 18-28 ve 2. Kaynağın 21-37. sayfalarının incelenmesi
12 ELEŞTİREL YAZMA 1.kaynağın 167-169 ve 3. kaynağın 14-52. sayfalarının incelenmesi
13 ELEŞTİREL DÜŞÜNME EGZERSİZLERİ 1.kaynağın 91-97. ve 4. kaynağın 1-270. sayfalarının incelenmesi
15 DERSİN DEĞERLENDİRMESİ
Kaynaklar
"KAYNAKLAR 1-Eleştirel Düşünme Rehberi, Gearld M. Nosich, Anı Yayıncılık, Ankara, 2015 2-Kritik Düşünce, Ricahard Paul ve ark. Nobel yayıncılık, 2013 3- Eleştirel Medya Okur Yazarlığı, Abdurahman Şahin, 4- 2011Bir Bilim Adamının Romanı, Oğuz Atay, 39. Baskı, İstanbul, 2013 5- Birsel AYBEK, Eleştirel Düşünme Rehberi, 1. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara, 2011 6- Belgin ÖZERUZ YILDIRIM, Ed. Süheyla ALTUĞ ÖZSOY, Hemşirelikte Eleştirel Düşünme, Tuna Matbaacılık, Aydın, 2010. 7- Doğan CÜCELOĞLU, İyi Düşün Doğru Karar Ver, 50. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008. 8- Küçük Prens , Saint Esscupery, 2015" 1. Şahinel S. Eleştirel Düşünme. Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2002.
1. Cüceloğlu, D. (1994). “İyi Düşün Doğru Karar Ver”, 4. Baskı, Sistem Yayıncılık, İstanbul. 2. Gearld M. NosichEleştirel Düşünme ve Disiplinlerarası ,Eleştirel Düşünme Rehberi 3.Orhan Özdemir Eleştirel Düşünme, KRİTER BASIM YAYIN DAĞITIM

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 98
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu