Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EBELİK ESASLARI I 4+2 4,5 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pınar DOĞAN, Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verebilmesi için gerekli olan temel kavram ve kuram bilgisini ve bireyin günlük yaşam aktivitelerinin sağlanması ve sürdürülmesinde temel ebelik girişimlerinin bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması Teori Hemşireliğin Temel Kavramları Laboratuvar Laboratuvarın Tanıtımı,Teori Hemşirelik ve Bakım Laboratuvar Hemşirelik ve Bakım,Teori Hemşirelik Model ve Kuramları Laboratuvar Yaşam Modeli,Teori Hemşirelik Süreci Laboratuvar Vaka çalışması,Teori Hemşirelik Süreci Laboratuvar Vaka çalışması,Teori Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Hasta Güvenliği Hasta Kabul- Nakil ve Taburculuk Süreci Laboratuvar Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Hasta Güvenliği Uygulamaları Hasta Kabul- Nakil ve Taburculuk Süreci Uygulamaları,Teori Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Enfeksiyonu Önleme ve Kontrol Laboratuvar Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Enfeksiyonu Önleme ve Kontrol Uygulamaları ,Teori Hareketlilik Aktivitesi Hareket ve Egzersiz Laboratuvar Hareketlilik Aktivitesi Hareket ve Egzersiz Uygulamaları,Teori Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Ameliyat Öncesi, Sırası ve Sonrası Bakım Laboratuvar Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Ameliyat Öncesi, Sırası ve Sonrası Bakım Uygulamaları,Teori Kişisel Temizlik ve Giyinme Aktivitesi Deri ve Öz bakım Uygulamaları Laboratuvar Kişisel Temizlik ve Giyinme Aktivitesi Deri ve Öz bakım Uygulamaları,Teori Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Fiziksel Değerlendirme Laboratuvar Fiziksel Değerlendirme Uygulamaları,Teori Solunum Aktivitesi Solunum, Nabız Laboratuvar Solunum Aktivitesi Solunum, Nabız Uygulamaları,Teori Solunum Aktivitesi Kan basıncı Laboratuvar Solunum Aktivitesi Kan basıncı Uygulaması,Teori Beden Sıcaklığı Aktivitesi Beden Sıcaklığı, Sıcak-soğuk Uygulamalar, Ağrı Laboratuvar Beden Sıcaklığı Aktivitesi Beden Sıcaklığı, Sıcak-soğuk Uygulamalar, Ağrı Uygulamaları Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bakımda kullanılan hemşirelik modellerini açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Bireyin günlük yaşam aktivitelerindeki objektif ve subjektif verileri tanılayabilmesi 1, 13, 18, 2, 3, 8 A
Günlük yaşam aktivitelerinin sağlanması ve sürdürülmesine yönelik ebelik girişimlerini laboratuvar ortamında uygulayabilmesi 1, 13, 14, 2, 3, 6 A
Hasta güvenliği ilkelerini açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Ebeliğin temel kavramlarını ve kavramların birbiriyle ilişkisinin tanımlayabilmesi 1, 2 A
Hemşirelik sürecinin bakıma katkısını açıklayabilmesi 1, 12, 14, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması Teori Hemşireliğin Temel Kavramları Laboratuvar Laboratuvarın Tanıtımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Teori Hemşirelik ve Bakım Laboratuvar Hemşirelik ve Bakım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Teori Hemşirelik Model ve Kuramları Laboratuvar Yaşam Modeli Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Teori Hemşirelik Süreci Laboratuvar Vaka çalışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Teori Hemşirelik Süreci Laboratuvar Vaka çalışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Teori Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Hasta Güvenliği Hasta Kabul- Nakil ve Taburculuk Süreci Laboratuvar Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Hasta Güvenliği Uygulamaları Hasta Kabul- Nakil ve Taburculuk Süreci Uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Teori Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Enfeksiyonu Önleme ve Kontrol Laboratuvar Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Enfeksiyonu Önleme ve Kontrol Uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Teori Hareketlilik Aktivitesi Hareket ve Egzersiz Laboratuvar Hareketlilik Aktivitesi Hareket ve Egzersiz Uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Teori Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Ameliyat Öncesi, Sırası ve Sonrası Bakım Laboratuvar Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Ameliyat Öncesi, Sırası ve Sonrası Bakım Uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Teori Kişisel Temizlik ve Giyinme Aktivitesi Deri ve Öz bakım Uygulamaları Laboratuvar Kişisel Temizlik ve Giyinme Aktivitesi Deri ve Öz bakım Uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Teori Güvenli Çevre Sağlama ve Sürdürme Aktivitesi Fiziksel Değerlendirme Laboratuvar Fiziksel Değerlendirme Uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Teori Solunum Aktivitesi Solunum, Nabız Laboratuvar Solunum Aktivitesi Solunum, Nabız Uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Teori Solunum Aktivitesi Kan basıncı Laboratuvar Solunum Aktivitesi Kan basıncı Uygulaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Teori Beden Sıcaklığı Aktivitesi Beden Sıcaklığı, Sıcak-soğuk Uygulamalar, Ağrı Laboratuvar Beden Sıcaklığı Aktivitesi Beden Sıcaklığı, Sıcak-soğuk Uygulamalar, Ağrı Uygulamaları Dersin Değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
1. Aştı TA., Karadağ A. (2012). Hemşirelik Esasları; Hemşirelik Bilim Sanatı. İstanbul:Akademi Yayınevi. 2. Taylor,C., Lillis, C., Lemone, P.; Fundamentals of Nursing. Lipincott Company, Philadelphia, second edition (2007) 3. Sabuncu, N., Alpar, Ş., Özdilli, K ve ark. Edt: N. Sabuncu. Hemşirelik Bakımında ilke ve uygulamalar. Alter Yayınevi. (2008) 4. Ay F., Ertem, Ü., Özcan, N ve ark. Edt. F A Ay. Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar. İstanbul Medikal Yayıncılık. 5. Terakye G, Ocakçı A., Etik konulardan Seçmeler. İstanbul Medikal Yayıncılık, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 45 45
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu