Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNTERN II 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ, Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK, Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gebelik takibi yaparak normal ve riskli durumları tespit edip doğum ve doğum sonu dönem için optimum koşulların sağlanmasına yönelik gerekli beceri ve donanımı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması. Normal Gebeliklerde Doğum öncesi dönemde bakım uygulamaları,Riskli Gebeliklerde Doğum öncesi dönemde bakım uygulamaları,Normal Doğum eyleminde bakım uygulamaları,Riskli Doğum eyleminde bakım uygulamaları,Normal Doğum Sonrası Dönemde Bakım Uygulamaları (epizyotomi, insizyon, bağ problemleri, hemoroid),Riskli Doğum Sonrası Dönemde Bakım Uygulamaları,Jinekolojik Hastalıklarda Bakım,Evde Postpartum Bakım,Laktasyon ve emzirme,Bebek bakımı; besleme, yıkama, gaz, ağlama sorunları, ani durumlarda yaklaşımlar,Bebek bakımı; besleme, yıkama, gaz, ağlama sorunları, ani durumlarda yaklaşımlar,Yenidoğan canlandırmasına genel bakış ve ilkeler, Canlandırmaya hazırlık ve kullanılacak malzemeler Canlandırmanın başlangıç basamakları Pozitif basınçlı ventilasyon uygulaması Göğüs kompresyonu ve adrenalin kullanımı,Özel durumlarda canlandırma Preterm doğan bebeklerin canlandırılması,Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Normal gebeliklerde doğum öncesi, sırası ve sonrası uygulamaları yapabilmesi 1, 2 A
Riskli gebeliklerde doğum öncesi, sırası ve sonrası uygulamaları yapabilmesi 1, 2, 3 A
Jinekolojik hastalıkların takibini yapabilmesi 1, 18, 2, 6 A
Emzirme ve meme bakımı uygulamalarını yapabilmesi 1, 2, 3 A
Yenidoğan bakımını yapabilmesi 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması. Normal Gebeliklerde Doğum öncesi dönemde bakım uygulamaları
2 Riskli Gebeliklerde Doğum öncesi dönemde bakım uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Normal Doğum eyleminde bakım uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Riskli Doğum eyleminde bakım uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Normal Doğum Sonrası Dönemde Bakım Uygulamaları (epizyotomi, insizyon, bağ problemleri, hemoroid) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Riskli Doğum Sonrası Dönemde Bakım Uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Jinekolojik Hastalıklarda Bakım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Evde Postpartum Bakım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Laktasyon ve emzirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Bebek bakımı; besleme, yıkama, gaz, ağlama sorunları, ani durumlarda yaklaşımlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Bebek bakımı; besleme, yıkama, gaz, ağlama sorunları, ani durumlarda yaklaşımlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Yenidoğan canlandırmasına genel bakış ve ilkeler, Canlandırmaya hazırlık ve kullanılacak malzemeler Canlandırmanın başlangıç basamakları Pozitif basınçlı ventilasyon uygulaması Göğüs kompresyonu ve adrenalin kullanımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Özel durumlarda canlandırma Preterm doğan bebeklerin canlandırılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Dersin Değerlendirilmesi
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 91
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu