Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ İNGİLİZCE III 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Onur KAVAK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Burcu ALTUN GÜNAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ebelik ile ilgili mesleki İngilizcenin temel kavramlarını ele almak, öğrencilerin İngilizce dilbilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerilerine katkı sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ebenin Rolleri,Ebenin Beceri ve Sorumlulukları,Hastane Personeli ve Üniteleri,Kadın Üreme Sistemi,Normal Hamilelik,Hasta Öyküsü,Doğum Öncesi Bakım,Konjenital Anormallik,Hamilelik Sürecinde Anne,Normal Doğum,Erken Doğum,Çoğul Gebelik,Doğum Sonrası Bakım ,Emzirme Pozisyonları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kendini İngilizce yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecektir. 1, 2, 3 A
Ebelik ile ilgili İngilizce terminolojiyi kullanabilecektir. 1, 2, 3 A
Ebelik alanında kullanılan temel kavramları akademik çalışmalarda kullanabilecektir. 1, 2, 3 A
Ebelik alanında İngilizce literatürü takip edebilecektir. 1, 2, 3 A
Dili kullanarak kendi alanındaki çalışmaları değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ebenin Rolleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Ebenin Beceri ve Sorumlulukları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Hastane Personeli ve Üniteleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Kadın Üreme Sistemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Normal Hamilelik Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Hasta Öyküsü Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Doğum Öncesi Bakım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Konjenital Anormallik Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Hamilelik Sürecinde Anne Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Normal Doğum Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Erken Doğum Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Çoğul Gebelik Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Doğum Sonrası Bakım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Emzirme Pozisyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Stage 3-4 Story books My English Lab: Azar English in Use

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 91
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu