Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOĞUM BİLGİSİ III 4+0 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK, Öğr.Gör. Iffet GÜLER KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Doğum eyleminde gebeyi tanılayarak, normal doğumun yapılmasını, riskli doğumu tanılayarak ve gerekirse ilk müdahaleyi yapabilecek beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması. Normal Doğum ve Doğum Mekanizması a. Doğum yolu b. Doğum objesi c. Uterus d. Normal doğumda doğum objesinin kanala uyumu e. Doğumda kemik pelvisde görülen değişimler f. Doğumda hidrolik güçler ve aksiyal itme ,Gebeyi Doğuma Hazırlama Ve Doğumun Değerlendirme Süreci Gebelik İmmunolojisi ve Uterusun Doğum Hazırlığı a. Myometriumda kontraksiyon hazırlığı b. Kontraksiyon fizyolojisi c. Miad tayini d. Doğumun başlaması Doğumun Fizyolojisi Doğumun Evreleri,Doğum Ağrısı, Ağrı Teorileri, Ağrı Fizyolojisi, Ağrıyı Etkileyen Faktörler Doğum Ağrısı Azaltmada Destek Yöntemler DOĞUMDA ANALJEZI VE ANESTEZI a. Açılma döneminde anestezi b. Doğum esnasında anestezi c. Anestezi komplikasyonları ve çözümleri d. Ağrı ilaçları ,Doğum Ağrısında Kullanılacak Farmakolojik Yöntemler Gebenin Doğuma Hazırlanması ve Değerlendirilmesi,Doğumda Annenin İzlem ve Bakımı Doğumun I. Evresinde Bakım ve İzlem Fetal Sağlığın İzlemi ve Değerlendirilmesi İzlemde Partografın Kullanılması,Doğumun II. Evresinde Bakım, İzlem ve Gebenin Desteklenmesi Doğumun III. Evresinde Bakım, İzlem ve Annenin Desteklenmesi NORMAL DOGUM SEYRI a. Açılma devri (dilatasyon) b. Expulsiyon c. Halas d. Doğum süresi e. Doğum takibi ve yardım ,Kanama Kontrol Evresinde Bakım, İzlem ve Annenin Desteklenmesi Emzirmenin Başlatılması ve Lohusanın Desteklenmesi,Doğumda Riskli Durumlar; Riskli doğum tanımı, Zor doğumun anne ve bebek açısından tehlikeleri, Komplikasyonlu doğum eylemine annenin hazırlanması,Doğum kanalı ile ilgili distosiler ve bakım Dar Pelvis a. Klasifikasyonu b. Teşhisi c. Doğum ve yardım Doğum objesi ile ilgili distosiler ve bakım Defleksiyon Gelişleri a. Etyoloji b. Defleksiyon gelişinin teşhisi c. Doğum mekanizması ve doğum yardımı Makat Geliş a. Tipleri ve komplikasyonları b. Etyoloji c. Doğum mekanizması d. Doğum takibi ve yardımı Oblık Ve Yan Duruşlar a. Etyoloji b. Teşhisi c. Doğum mekanizması ve yardım Gelişin Nadir Şekilleri Ve Başla Küçük Kısımıların Önde Gelmesi a. Etyoloji b. Teşhisi c. Doğum mekanizması ve yardım,Uterus kontraksiyonları ile ilgili distosiler ve bakım Uterotonik ajanların uygulanması ve izlemi Fetüse Ait Anomaliler Pre-term ve Post-term doğum İri fetüs, Fetal anomaliler, Çoğul gebeliği olan kadında doğum Distosiler a. Klasifikasyon - Doğum objesine bagli distosiler - Doğum yoluna bagli distosiler - Komşu organlarla ilgili distosiler - Fonksiyonel distosiler Doğum İndüksiyonu a. Ön koşullar b. Kontrendikasyonlar c. Yöntemler d. Komplikasyonlar ,Erken membran rüptürü olan kadında doğum, Mekonyumlu amniyotik mayi, Amniyotik mayi embolisi,Plasental Anomaliler Fetal Cerrahi Ve Doğum Operasyonları a. Epizyotomi b. Vakum ekstraksiyon c. Forseps d. Versiyon e. Sectio caesarean abdominalis f. SSVD g. Parçalayıcı operasyonlar ,Annenin Sistemik Hastalıklarında Doğum Hipertansiyon, Kalp hastalığı, Diyabet Doğumda Analjezi ve Anestezi,Doğum Salonunda Çalışanların Ve Gebenin Güvenliği Doğum Salonunda Etik İlkeler Doğuma İlişkin Ebelik Uygulamaları Güncel Araştırmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Travaydaki gebeyi takip edebilmesi 1, 6 A
Doğumun evrelerini bilmesi 1, 2, 3 A
Doğum ağrısı ile baş etme yöntemlerini bilmesi 1, 2, 3 A
Doğum eyleminde riskli durumları tartışabilmesi 1, 2, 3 A
Sistemik hastalığı olan kadının doğumunu takip edebilmesi 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması. Normal Doğum ve Doğum Mekanizması a. Doğum yolu b. Doğum objesi c. Uterus d. Normal doğumda doğum objesinin kanala uyumu e. Doğumda kemik pelvisde görülen değişimler f. Doğumda hidrolik güçler ve aksiyal itme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Gebeyi Doğuma Hazırlama Ve Doğumun Değerlendirme Süreci Gebelik İmmunolojisi ve Uterusun Doğum Hazırlığı a. Myometriumda kontraksiyon hazırlığı b. Kontraksiyon fizyolojisi c. Miad tayini d. Doğumun başlaması Doğumun Fizyolojisi Doğumun Evreleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Doğum Ağrısı, Ağrı Teorileri, Ağrı Fizyolojisi, Ağrıyı Etkileyen Faktörler Doğum Ağrısı Azaltmada Destek Yöntemler DOĞUMDA ANALJEZI VE ANESTEZI a. Açılma döneminde anestezi b. Doğum esnasında anestezi c. Anestezi komplikasyonları ve çözümleri d. Ağrı ilaçları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Doğum Ağrısında Kullanılacak Farmakolojik Yöntemler Gebenin Doğuma Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Doğumda Annenin İzlem ve Bakımı Doğumun I. Evresinde Bakım ve İzlem Fetal Sağlığın İzlemi ve Değerlendirilmesi İzlemde Partografın Kullanılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Doğumun II. Evresinde Bakım, İzlem ve Gebenin Desteklenmesi Doğumun III. Evresinde Bakım, İzlem ve Annenin Desteklenmesi NORMAL DOGUM SEYRI a. Açılma devri (dilatasyon) b. Expulsiyon c. Halas d. Doğum süresi e. Doğum takibi ve yardım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Kanama Kontrol Evresinde Bakım, İzlem ve Annenin Desteklenmesi Emzirmenin Başlatılması ve Lohusanın Desteklenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Doğumda Riskli Durumlar; Riskli doğum tanımı, Zor doğumun anne ve bebek açısından tehlikeleri, Komplikasyonlu doğum eylemine annenin hazırlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Doğum kanalı ile ilgili distosiler ve bakım Dar Pelvis a. Klasifikasyonu b. Teşhisi c. Doğum ve yardım Doğum objesi ile ilgili distosiler ve bakım Defleksiyon Gelişleri a. Etyoloji b. Defleksiyon gelişinin teşhisi c. Doğum mekanizması ve doğum yardımı Makat Geliş a. Tipleri ve komplikasyonları b. Etyoloji c. Doğum mekanizması d. Doğum takibi ve yardımı Oblık Ve Yan Duruşlar a. Etyoloji b. Teşhisi c. Doğum mekanizması ve yardım Gelişin Nadir Şekilleri Ve Başla Küçük Kısımıların Önde Gelmesi a. Etyoloji b. Teşhisi c. Doğum mekanizması ve yardım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Uterus kontraksiyonları ile ilgili distosiler ve bakım Uterotonik ajanların uygulanması ve izlemi Fetüse Ait Anomaliler Pre-term ve Post-term doğum İri fetüs, Fetal anomaliler, Çoğul gebeliği olan kadında doğum Distosiler a. Klasifikasyon - Doğum objesine bagli distosiler - Doğum yoluna bagli distosiler - Komşu organlarla ilgili distosiler - Fonksiyonel distosiler Doğum İndüksiyonu a. Ön koşullar b. Kontrendikasyonlar c. Yöntemler d. Komplikasyonlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Erken membran rüptürü olan kadında doğum, Mekonyumlu amniyotik mayi, Amniyotik mayi embolisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Plasental Anomaliler Fetal Cerrahi Ve Doğum Operasyonları a. Epizyotomi b. Vakum ekstraksiyon c. Forseps d. Versiyon e. Sectio caesarean abdominalis f. SSVD g. Parçalayıcı operasyonlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Annenin Sistemik Hastalıklarında Doğum Hipertansiyon, Kalp hastalığı, Diyabet Doğumda Analjezi ve Anestezi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Doğum Salonunda Çalışanların Ve Gebenin Güvenliği Doğum Salonunda Etik İlkeler Doğuma İlişkin Ebelik Uygulamaları Güncel Araştırmalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
1. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Ed. Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji, İstanbul, 2015, Nobel Tıp Kitapevleri 2. Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri Prof.Dr.Cazip Üstün, İdris Koçak, İstanbul, 2009. Nobel Tıp Kitapevleri. 3. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı Ed Prof. Dr. Anahit Coşkun, İstanbul, 2000 4. Şirin A, Kavlak O (2008). Kadın Sağlığı. Birinci Basım, İstanbul: Bedray Yayıncılık. 5. Taşkın L (2011). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Onuncu Basım, Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık. 6. Taşkın L, Eroğlu K, Terzioğlu F, Vural G, Kutlu Ö (2011). Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Ankara:Palme Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 111
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu