Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BÜYÜME VE GELİŞME 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, gelişim kuramları, bebeklik, erken çocukluk, orta ve geç çocukluk ve ergenlik döneminde fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal gelişim hakkında bilgi edinmesi ve bu konulara ilişkin literatürde yapılmış çalışmaların ders içinde sunulması hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği Bu ders; Makale Sunumu,Dersin tanıtımı,Gelişim ve büyümede temel kavramlar ,Gelişim kuramları,Gelişim Kuramları (devamı), Gelişimin Biyolojik ve Çevresel Temelleri ,Bebeklik döneminde fiziksel gelişim,Bebeklik döneminde bilişsel ve sosyal duygusal gelişim,Erken çocuklukta fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişim,Orta ve geç çocuklukta fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişim,Ergenlik döneminde fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişim,Makale sunumu,Makale sunumu,Makale sunumu,Makale sunumu,Dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk gelişimi ile ilgili önemli süreçleri, dönemleri, gelişim araştırmalarının doğasını ve temel gelişim kuramlarını açıklar. 1, 2, 3 A, C
Doğum öncesi, doğum sürecini ve bebeklikte fiziksel büyüme ve gelişimi, motor gelişimi, duyu ve algı gelişimini açıklar. 1, 2, 3 A, C
Erken çocukluk döneminde fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimi açıklar. 1, 2, 3 A, C
Orta ve geç çocukluk döneminde fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimi açıklar. 1, 2, 3 A, C
Ergenlik döneminde fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimi açıklar. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Makale Sunumu
1 Dersin tanıtımı
2 Gelişim ve büyümede temel kavramlar
3 Gelişim kuramları
4 Gelişim Kuramları (devamı), Gelişimin Biyolojik ve Çevresel Temelleri
5 Bebeklik döneminde fiziksel gelişim
6 Bebeklik döneminde bilişsel ve sosyal duygusal gelişim
7 Erken çocuklukta fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişim
8 Orta ve geç çocuklukta fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişim
9 Ergenlik döneminde fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişim
10 Makale sunumu
11 Makale sunumu
12 Makale sunumu
13 Makale sunumu
14 Dersin değerlendirilmesi
Kaynaklar
Gallahue, D. L., Omzun, J. C. (1995). Understanding Motor Development. U.S.A. ? Kirchner, G., Fishburne, G. J. (1995). Physical Education for Elementary School Children. U.S.A. Santrock, J. (2016). Yaşam boyu gelişim. Nobel: Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 83
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu