Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOPATOLOJİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Nurcan ARMAĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan vücudundaki sistemlerin düzgün çalışmasının altında yatan mekanizmaların fizyolojisi ve bozukluklarını oluşturan mekanizmanın fizyopatolojisini anlama yetisini kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Hücre Fizyolojisi ve Membrandan Madde Taşınma Yolları,Sıvı Elektrolit Ve Asit Baz Dengesizlikleri,Sıvı Elektrolit Ve Asit Baz Dengesizlikleri,Kardiyovasküler Sistem Patolojileri,Kan Fizyopatolojisi,Solunum Sistemi Patolojileri,Boşaltım Sistemi Patolojileri,İmmün Sistem Patolojileri,Endokrin Sistem Patolojileri,Endokrin Sistem Patolojileri,Üreme Sistemi Patolojileri,Üreme Sistemi Patolojileri,Cilt, Sinir ve Kas İskelet Sistemi Patolojileri,Sindirim Sistemi ve Metabolizma Patolojileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Asit baz dengesizliğinin altında yatan nedenler ve oluşturduğu fizyopatoloki değişiklikleri öğrenmesi 1, 2, 3 A, C
Endokrin sisteminin hastalıklarının altında yatan fizyopatolojik mekanizmaları öğrenmesi 1, 2, 3 A, C
Üreme sisteminin hastalıklarının altında yatan fizyopatolojik mekanizmaları öğrenmesi 1, 2, 3 A, C
Sıvı elektrolit dengesizliğinin altında yatan nedenler ve oluşturduğu fizyopatoloki değişiklikleri öğrenmesi 1, 2, 3 A, C
Dolaşım sisteminin hastalıklarının altında yatan fizyopatolojik mekanizmaları öğrenmesi 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hücre Fizyolojisi ve Membrandan Madde Taşınma Yolları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Sıvı Elektrolit Ve Asit Baz Dengesizlikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Sıvı Elektrolit Ve Asit Baz Dengesizlikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Kardiyovasküler Sistem Patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Kan Fizyopatolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Solunum Sistemi Patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Boşaltım Sistemi Patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 İmmün Sistem Patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Endokrin Sistem Patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Endokrin Sistem Patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Üreme Sistemi Patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Üreme Sistemi Patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Cilt, Sinir ve Kas İskelet Sistemi Patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Sindirim Sistemi ve Metabolizma Patolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Ovayolu, N., Ovayolu, Ö. (2016) Patofizyoloji Pratik Bir Yaklaşım. Çukurova Nobel Tıp Kitabevi 1. Baskı Akdemir N., Birol, L. (2020) İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Akademisyen Yayın Evi 5. Basım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 5 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 68
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu