Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLAR 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sık görülen dahili ve cerrahi hastalıkların vücutta meydana getirdikleri sorunlara yönelik bakım girişimleri ve cerrahi girişimde perioperatif dönem ile ilgili bilgi, beceri ve davranış kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Yara, Doku iyileşmesi, ŞOK, Hipotansiyon ve Hipertansiyonda Bakım,Yara, Doku iyileşmesi, ŞOK, Hipotansiyon ve Hipertansiyonda Bakım,Yara, Doku iyileşmesi, ŞOK, Hipotansiyon ve Hipertansiyonda Bakım,Kardiyovasküler Sistem Dengesizliklerinde Bakım,Kan Hastalıklarında Bakım,Solunum Sistemi Hastalıklarında Bakım,Boşaltım Sistemi Hastalıklarında Bakım,İmmün sistem Hastalıklarında Bakım,Endokrin Sistem Hastalıklarında Bakım,Endokrin Sistem Hastalıklarında Bakım,Üreme Sistemi Hastalıklarında Bakım,Üreme Sistemi Hastalıklarında Bakım,Cilt, Sinir Sistemi ve Kas İskelet Hastalıklarında Bakım,Sindirim Sistemi ve Metabolizma Hastalıklarında Bakım; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Üreme sistemi hastalıklarında bakımı açıklayabilmesi 1, 2 A, E
Asit Baz dengesizliği sonucunda ortaya çıkan durumların bakımını açıklayabilmesi 1, 2 A, E
Endokrin sistem hastalıklarında bakımı açıklayabilmesi 1, 2 A, E
Sıvı-elektrolit dengesizliği sonucunda ortaya çıkan durumların bakımını açıklayabilmesi 1, 2 A, E
Dolaşım sistemi hastalıklarında bakımı açıklayabilmesi 1, 2 A, E
Perioperatif dönem bakımını açıklayabilmesi 1, 2 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yara, Doku iyileşmesi, ŞOK, Hipotansiyon ve Hipertansiyonda Bakım 1. Kaynağın 167-182, 567-580 ve 2. kaynağın 69-79, 245-261. sayfalarının incelenmesi
2 Yara, Doku iyileşmesi, ŞOK, Hipotansiyon ve Hipertansiyonda Bakım 1. Kaynağın 567-580. ve 4. kaynağın 31-57. sayfalarının incelenmesi
3 Yara, Doku iyileşmesi, ŞOK, Hipotansiyon ve Hipertansiyonda Bakım 3. Kaynağın 64-84. sayfalarının incelenmesi
4 Kardiyovasküler Sistem Dengesizliklerinde Bakım 1. Kaynağın 495-566. ve 2. kaynağın 224-232. sayfalarının incelenmesi
5 Kan Hastalıklarında Bakım 1. Kaynağın 597-628, 2. kaynağın 277-292 ve 3. kaynağın 338-349.sayfalarının incelenmesi
6 Solunum Sistemi Hastalıklarında Bakım 1. Kaynağın 355-407. sayfalarının incelenmesi
7 Boşaltım Sistemi Hastalıklarında Bakım 1. Kaynağın 877-934. ve 4. kaynağın 236-251. sayfalarının incelenmesi
8 İmmün sistem Hastalıklarında Bakım 1. Kaynağın 975-1002 ve 3. kaynağın 439-450.sayfalarının incelenmesi
9 Endokrin Sistem Hastalıklarında Bakım 1. Kaynağın 787-848 ve 3. kaynağın 260-299. sayfalarının incelenmesi
10 Endokrin Sistem Hastalıklarında Bakım 1. Kaynağın 787-848. sayfalarının incelenmesi
11 Üreme Sistemi Hastalıklarında Bakım 2. Kaynağın 467-487. sayfalarının incelenmesi
12 Üreme Sistemi Hastalıklarında Bakım 4. Kaynağın 357-368 ve 5. kaynağın 184-195. sayfalarının incelenmesi
13 Cilt, Sinir Sistemi ve Kas İskelet Hastalıklarında Bakım 1. Kaynağın 1015-1036, 1147-1188, 1259-1332. sayfalarının incelenmesi
14 Sindirim Sistemi ve Metabolizma Hastalıklarında Bakım 1. Kaynağın 657-708, 729-786. sayfalarının incelenmesi
Kaynaklar
1. Karadakovan, A., Eti Aslan, F. (2020) Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Akademisyen Kitabevi, Ankara, Güncellenmiş 5. Baskı 2. Eti Aslan, F., Olgun, N. (2017) Fizyopatoloji. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara 3. Enç, N. (2014) İç Hastalıkları Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 4. Zengin, N., Ören, B. (2018) İç Hastalıkları ve Kadın Sağlığı (Ebeler İçin) Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 5 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 63
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu