Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gözde DALAN POLAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İçinde yaşadığı toplumun sosyal özelliklerini, sosyal çevreyi ve değişimleri tanıyarak, sağlıkla ilişkisini öğretmektir
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlık Sosyoloji ve Antropoloji Nedir?,Sağlık Sosyoloji ve Antropoloji: Temel Kavramlar ve Gelişimi,Biyomedikal Model – Sosyal Model,Beden Sosyolojisi ,Tıbbileştirme,Cinsiyet ve Üreme Sağlığı,Kadın Üreme Sağlığı,Kadın Üreme Sağlığı,Tıbbileştirme ve Kadın Üreme Sağlığı ,Biyoiktidar ve Biyolojik Vatandaşlık,Biyoiktidar ve Biyolojik Vatandaşlık,Biyoiktidar ve Biyolojik Vatandaşlık -Yaşlılık,Biyoiktidar ve Biyolojik Vatandaşlık – Engellilik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sağlığın evrensel tanımında yer alan “bedensel, ruhsal ve toplumsal bakımlardan tam iyilik durumu”nu kültürel boyutta irdeler. 1, 10, 2, 8 A, C
Sağlığın kültürel örüntülerini vurgular. 1, 14, 18, 3 A
Toplumun içinde yaşayan, bir başka deyişle sosyalleşmiş bir varlık olarak insan sağlığının, içinde yaşadığı toplumun kültüründen kültüre nasıl ve ne yollarla etkilendiğini irdeler. 1, 10, 2, 3, 8 A
Toplumsal kültürün insan ve toplum sağlığına etkilerine ilişkin örnekler üzerinde tartışır. 1, 10, 18, 2 A, C
Kültür sisteminin öğelerini ve sağlık sistemi ile etkileşim dinamiklerinin temel düzeyde kavrar; bilgi, beceri ve tutum düzeyinde uyum sağlar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Sosyoloji ve Antropoloji Nedir? Turner, S. B. (part 2) Kleinman, A. (3-30) Kleinman, A. (31-55)
2 Sağlık Sosyoloji ve Antropoloji: Temel Kavramlar ve Gelişimi Turner, S. B. (part 2) Kleinman, A. (3-30) Kleinman, A. (31-55)
3 Biyomedikal Model – Sosyal Model Gillespie, R., Gerhardt, C. (79-93)
4 Beden Sosyolojisi Scheper Hughes, N., Lock, M. M. (6-41).
5 Tıbbileştirme -Sezgin, D. (59-79).
6 Cinsiyet ve Üreme Sağlığı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Kadın Üreme Sağlığı Özbay, C., Terzioğlu, A. ve Yasin Y. (133-147)
9 Kadın Üreme Sağlığı Özbay, C., Terzioğlu, A. ve Yasin Y. (73-93)
10 Tıbbileştirme ve Kadın Üreme Sağlığı Sezgin, D. (59-79)., Özbay, C., Terzioğlu, A. ve Yasin Y.
11 Biyoiktidar ve Biyolojik Vatandaşlık Petryna A. (Chapter 5: 115-143). Rose, N. (131-154)
12 Biyoiktidar ve Biyolojik Vatandaşlık Petryna A. (Chapter 5: 115-143). Rose, N. (131-154)
13 Biyoiktidar ve Biyolojik Vatandaşlık -Yaşlılık Petryna A. (Chapter 5: 115-143). Rose, N. (131-154), Beauvoir de S. (VII- XIX)
14 Biyoiktidar ve Biyolojik Vatandaşlık – Engellilik Petryna A. (Chapter 5: 115-143). Rose, N. (131-154)
Kaynaklar
- Gillespie, R., Gerhardt, C. (2005). Social dimensions of sickness and disability. Society and Health An introduction to Social Science For Health Professionals içinde s.79-93. Graham Moon and Rosemary Gillespie (ed.). London And New York: Routledge. - Kleinman, A. (2004). The Illness Narratives: Suffering Healing&The Human Condition. USA. Dell Publishing Group. - Özbay, C., Terzioğlu, A. ve Yasin Y. (2011). Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik. İstanbul: Metis Yayınları. - Petryna, A. (2002). Life Exposed: Biological Citizens after Chernobly. U.K.: Princeton University Press. - Rose, N. (2007). The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century. Oxford: Princeton University Press. - Sezgin, D. (2011).Tıbbileştirilen Yaşam Bireyselleştirilen Sağlık. İstanbul: Ayrıntı Yayınları. - Beauvoir de S. (1970). Yaşlılık: İlkçağ. Osman Canberk, Eray Canberk (çev.). Milliyet Yayınları. - Turner, S. B. (1995). Medical power and social knowledge. London ; Thousand Oaks : Sage Publications. - Scheper Hughes, N., Lock, M. M. (1987) The Mindful Body: A prolegomenon to Future work in Medical Anthropology. Medical Anthropology Quartely. Vol. 1, No. 1.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 93
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu