Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AKADEMİK OKUMA YAZMA BECERİLERİ II 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin akademik yaşamlarında okuma ve yazma becerilerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için bir çerçeve sunmaktadır. Akademik okuma ve yazma süreçlerini analiz etmelerine yardımcı olarak etkili yazım becerilerini geliştirir.
Dersin İçeriği Bu ders; Akademik Yazım Tekniklerine Giriş,Akademik Yazım Tekniklerine Giriş,Akademik Araştırma Yöntemleri,Makale Yazım Teknikleri,Makale Yazım Süreçleri,Bilgi Kaynaklarının Yönetimi,Bilgi Kaynaklarının Yönetimi,Elektronik atıf programları kullanımı öğretme,Atıf Yönetimi ve İntihal ,Atıf Yönetimi ve İntihal ,Makale sunumu,Makale Sunumu,Makale Sunumu,Makale Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Akademik yazma becerilerini geliştirecektir. 1, 11, 2 A
Okuduğu makaleyi akademik olarak değerlendirebilecektir. 1, 11, 2 A, C
Akademik okuma becerilerini geliştirecektir. 1, 11, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Akademik Yazım Tekniklerine Giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Akademik Yazım Tekniklerine Giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Akademik Araştırma Yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Makale Yazım Teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Makale Yazım Süreçleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Bilgi Kaynaklarının Yönetimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Bilgi Kaynaklarının Yönetimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Elektronik atıf programları kullanımı öğretme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Atıf Yönetimi ve İntihal Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Atıf Yönetimi ve İntihal Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Makale sunumu
12 Makale Sunumu
13 Makale Sunumu
14 Makale Sunumu
Kaynaklar
1. Bilimsel Makale ve Tez Yazımı, Erhan Ayşan, Nobel Tıp Kitabevleri 2. Bilimsel BiR Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır?, Robert A. Day, Çeviri: Gülay Afikar Altay, http://www.kutuphane.ege.edu.tr/files/bilimselmakale.pdf
1. Bir Makaleyi Nasıl Okumalı?, İsmail Arı, 5 May 2013, http://ismailari.com/blog/bir-makaleyi-nasil-okumali/ 2. Bilimsel Bir Makale Nasıl Hızlı Okunur ve Anlaşılır? İsmail Yıldız ve arkd. https://www.journalagent.com/cocuk/pdfs/CD_15_1_1_2.pdf 3. Makale Nasıl Değerlendirilir ? Arif Kaygusuz, http://www.ankemdernegi.org.tr/ANKEMJOURNALPDF/ANKEM_26_4_228_232.pdf 4. Bilimsel Makale Yazım Teknikleri, Canan Uluoğlu, http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/sempozyum6/uluoglu.pdf 5. Makalelerde Öz Hazırlama Üzerine, Aytaç YILDIZELi, http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/sempozyum3/014_aytac.pdf 6. Bilimsel etik ve intihal, Nazan Özenç Uçak, https://biotek.ankara.edu.tr/files/2070-4099-1-PB.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 30 60
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu