Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BULAŞICI HASTALIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Bahtıgül KUBAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin bulaşıcı hastalıklar hakkında bilgi sahibi olması, bulaşıcı hastalıklarda ebenin sorumlulukları, bulaşıcı hastalığı olan hastanın bakımında önemli konular ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hakkında bilgi ve beceri sahibi olmalarıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Epidemiyolojiye giriş ve infeksiyon hastalıkları,2. İnfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri ve infeksiyon Oluşumu,3. Bağışıklama ve ebenin sorumlulukları,4. Bağışıklama ve ebenin sorumlulukları,5. Hastane infeksiyonları ve korunma yöntemleri,6. İnfeksiyonlardan korunmada izolasyon ve izolasyon yöntemleri,7. Solunum Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı,8. Solunum Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı,9. Kan Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı,10. Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı,11. Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı,12. Güncel bulaşıcı hastalıklar ve ebelik bakımı(Sars, kuş gribi, kırım Kongo kanamalı ateşi),13. Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı,14. Diğer İnfeksiyon Hastalıkları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bulaşıcı hastalıklar ve epidemiyoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir. 1, 10, 12, 14, 15, 17, 2, 3 A
Bağışıklama kavramını ve bağışıklamada ebenin sorumluluklarını açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3 A
Bulaşıcı hastalık tanısı almış hastaların ebelik bakımını planlayabilecektir. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Epidemiyolojiye giriş ve infeksiyon hastalıkları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 2. İnfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri ve infeksiyon Oluşumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 3. Bağışıklama ve ebenin sorumlulukları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 4. Bağışıklama ve ebenin sorumlulukları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 5. Hastane infeksiyonları ve korunma yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 6. İnfeksiyonlardan korunmada izolasyon ve izolasyon yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 7. Solunum Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 8. Solunum Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 9. Kan Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 10. Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 11. Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 12. Güncel bulaşıcı hastalıklar ve ebelik bakımı(Sars, kuş gribi, kırım Kongo kanamalı ateşi) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 13. Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 14. Diğer İnfeksiyon Hastalıkları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
- Görak G, Savaşer S., Yıldız S. Enfeksiyöz ve Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği. İstanbul Medikal Yayıncılık; 2010. - Anğ Ö, Derbentli Ş İnfeksiyon Kontrolü: Temel Kavramlar ve Eğitim. 2. Baskı. Ç:, Nobel Tıp Kitabevi; 2003. - Büke M. Enfeksiyon Hastalıklarının Hasta Örnekleri İle Tanımı., İzmir Güven Kitabevi; 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 83
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu