Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİTİRME PROJESİ I 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK, Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ, Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN, Öğr.Gör. Iffet GÜLER KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bitirme tezinin amacı; öğrencinin geçmiş dönemdeler de edindiği, bilgi ve becerileri kullanarak bir araştırma projesini gerçekleştirmesi ve sunmasının sağlanmasıdır
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Danışman ile birlikte çalışma planının yapılması,Başlık,Giriş ,Literatür Özeti,Araştırma Sorusu,Veri ,Yöntem,Tez İçerik Taslağı,İş Zaman Çizelgesi,İş Zaman Çizelgesi,Çalışma Planı,Referanslar,Birlikte okuma,Birlikte Okuma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Araştırma planlamasının genel ilkelerini açıklayabilmesi 1, 3 D
Hipotezi doğrultusunda danışmanı ile birlikte bir araştırma planlayabilmesi 1, 14, 3 D
Veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini uygulayabilmesi 1, 14, 3 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Danışman ile birlikte çalışma planının yapılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Başlık Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Literatür Özeti Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Araştırma Sorusu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Veri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Yöntem Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Tez İçerik Taslağı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 İş Zaman Çizelgesi
10 İş Zaman Çizelgesi
11 Çalışma Planı
12 Referanslar
13 Birlikte okuma
14 Birlikte Okuma
Kaynaklar
1. Bilimsel Makale ve Tez Yazımı, Erhan Ayşan, Nobel Tıp Kitabevleri 2. Bilimsel BiR Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır?, Robert A. Day, Çeviri: Gülay Afikar Altay, http://www.kutuphane.ege.edu.tr/files/bilimselmakale.pdf
1. T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU http://www.medipol.edu.tr/Document/Galeri/Dokuman/dokumangalerisi/2015-2016/Akademik/Enstituler/SAGLIK_ENS/Tez_Kilavuz/sabe_tezyazim_2016.pdf 2. Bilimsel etik ve intihal, Nazan Özenç Uçak, https://biotek.ankara.edu.tr/files/2070-4099-1-PB.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 25 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu