Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAŞAM BOYU BESLENME 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin beslenme ve sağlık arasındaki ilişki, besin ögeleri, görevleri, kaynakları, enerji metabolizması, gebelik, laktasyon, bebeklik ve erişkin dönemlerinde beslenme ile sık rastlanan bazı hastalıklarda diyet konularında bilgilendirmek ve beceri kazanabilmesini sağlamaktır
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, beslenme ve sağlık arasındaki ilişki,Beslenme ile ilgili temel kavramlar,Beslenme ile ilgili temel kavramlar,Yeterli ve dengeli beslenme,Yeterli ve dengeli beslenme,Gebelik ve laktasyon döneminde beslenme,Bebeklik (0-1yaş) döneminde beslenme: Anne Sütü,Bebeklik (0-1yaş) döneminde beslenme: Tamamlayıcı Beslenme,Okul öncesi dönemde beslenme,Okul döneminde beslenme,Adolesan döneminde beslenme,Beslenme ile ilgili özel durumlarda beslenme,Yaşlılık döneminde beslenme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi değerlendirebilir. 1, 2, 3 A
Besin ögelerini sınıflandırıp kaynaklarını ve gereksinimlerini açıklayabilir. 1, 2, 3 A
Yaş gruplarına göre beslenme uygulamalarını tanımlayabilir. 1, 2, 3 A
Gebelik ve laktasyon dönemlerinde beslenme özelliklerini anlatabilir. 1, 2, 3 A
Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde beslenme özelliklerini açıklayabilir. 1, 2, 3 A
Yaşlılık döneminde beslenme özelliklerini açıklayabilir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, beslenme ve sağlık arasındaki ilişki Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Beslenme ile ilgili temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Beslenme ile ilgili temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Yeterli ve dengeli beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Yeterli ve dengeli beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Gebelik ve laktasyon döneminde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Bebeklik (0-1yaş) döneminde beslenme: Anne Sütü Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Bebeklik (0-1yaş) döneminde beslenme: Tamamlayıcı Beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Okul öncesi dönemde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Okul döneminde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Adolesan döneminde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Beslenme ile ilgili özel durumlarda beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Yaşlılık döneminde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1.Baysal A. Beslenme. 12. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi. 2009 2.Gökçay G, Garipağaoğlu M. Çocukluk ve ergenlik döneminde beslenme.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 63
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu