Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HİSTOLOJİ-PATOLOJİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Bircan KOLBAŞI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan organizmasını oluşturan hücre ve hücre ürünlerinin yapı ve işlevleri hakkında bilgi vermek, Vücutta bulunan 4 temel dokuyu ve bu dokuların bileşenleri ve türleri hakkında bilgi vermek, bu dokuların temel işlevlerini yerine getirmek için hücrelerin nasıl özelleştiklerini öğretmek, İnsan vücudunu oluşturan organ ve organ sistemlerinin temel histolojik özellikleri hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği Bu ders; Histoloji Nedir?,Hücre Tipleri, Hücre bölünmeleri ve DNA,Epitel Doku, Bez Epiteli,Bağ Dokusu, Kemik Dokusu, Kıkırdak Dokusu, Yağ Dokusu,Kan Dokusu, Kas Dokusu ,Sinir Dokusu,Patoloji Nedir?Patolojiye Giriş ,Hücre Zedelenmesi ve Adaptasyon, Madde Birikimleri,Adaptasyon Mekanizmaları; Nekroz, Adaptoz,Akut ve Kronik İltihap,Akut ve Kronik İltihaptaki Özel Tipler ,İnflamasyon, Doku İyileşmesi ve Tamir,Neoplazi,Serviks Hastalıkları,Uterus Korpus Hastalıkları ,Over Hastalıkları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hücrenin yapısı, plazmanın yapısı, hücre iskeleti, sitoplazmik organeller, ve nukleusun yapısı ve hücre bölünmeleri hakkında bilgi sahibi olması
2. Dokuların temel histolojik ve fonksiyonel özellikleri hakkında genel bilgileri alması, Bağdokusu, epitelyum dokusu, kıkırdak-kemik dokusu, kas dokusu, sinir dokusunun bileşenleri ve türleri hakkında bilgi sahibi olması
3. Üreme sisteminde dişi genital organlardan uterus, ovaryum, tuba uterinaların histolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olması. Erkek genital sistemde testis içi ve testis dışı boşaltma yollarınının, urethra ve penisin histolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olması
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Histoloji Nedir?
2 Hücre Tipleri, Hücre bölünmeleri ve DNA
3 Epitel Doku, Bez Epiteli
4 Bağ Dokusu, Kemik Dokusu, Kıkırdak Dokusu, Yağ Dokusu
5 Kan Dokusu, Kas Dokusu
6 Sinir Dokusu
7 Patoloji Nedir?Patolojiye Giriş
8 Hücre Zedelenmesi ve Adaptasyon, Madde Birikimleri
9 Adaptasyon Mekanizmaları; Nekroz, Adaptoz
10 Akut ve Kronik İltihap
11 Akut ve Kronik İltihaptaki Özel Tipler
12 İnflamasyon, Doku İyileşmesi ve Tamir
13 Neoplazi
14 Serviks Hastalıkları
15 Uterus Korpus Hastalıkları
16 Over Hastalıkları
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 81
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu