Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ YETERLİLİK I 2+2 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK, Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN, Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ, Öğr.Gör. Iffet GÜLER KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencinin kendisini eksik ya da yetersiz olarak ifade ettiği teorik ve pratik konuların tekrarlanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders Planının Paylaşılması Enfeksiyon Önlemleri,Ebelik uygulamalarında kullanılan süreçler ve ekipman gözden geçirilmesi ,Fizik muayene verilerinin gözden geçirilmesi ,İlaç doz hesaplamaları,Post-op Hasta değerlendirme ,Jinekolojik değerlendirme,Jinekolojik değerlendirme,Bebek kalp seslerinin değerlendirilmesi , Leopold manevraları,Bebek kalp seslerinin değerlendirilmesi , Leopold manevraları,Bebek kalp seslerinin değerlendirilmesi , Leopold manevraları,Pelvisin ve fetusun değerlendirilmesi ,Pelvisin ve fetusun değerlendirilmesi,Mesane kateterizasyonu,Mesane kateterizasyonu,Değerlendirme ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Kendisinin normal doğum eylemini bağımsız gerçekleştireleceğine hazır olduğunu ifade etmesi 1, 10, 11, 14, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6 A, B, C
2. Kadın sağlğı değerlendirmesini kensinin bağızmsız yapabileceğini ifade etmesi 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 8 A, B, C
3. Doğum sonrası bebeğin bakımını kendisinin yapabileceğini ifade etmesi 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 8 A, B, C
4. Doğum sonrası kadının değerlendirmesini ve bakımını kendisinin yapabileceğini ifade edebilmesi 1, 10, 13, 14, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A, B, C
5. Aile planlaması danışmanlığı ve uygulamalarını kendisinin yürütebileceğini ifade etmesi 1, 10, 14, 18, 2, 20, 21, 22, 3, 5, 6, 7, 8 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders Planının Paylaşılması Enfeksiyon Önlemleri Var olan derslerin tüm kaynakları
2 Ebelik uygulamalarında kullanılan süreçler ve ekipman gözden geçirilmesi Ebelik uygulamalarında kullanılan süreçler, tıbbi malzeme ve aletler
3 Fizik muayene verilerinin gözden geçirilmesi Genel sağlık ders notları
4 İlaç doz hesaplamaları Ebelik Esasları ve Farmakoloji ders notları
5 Post-op Hasta değerlendirme Ebelik esasları ve Dahiliye Cerrahi dersleri notlarından konunun tekrarı
6 Jinekolojik değerlendirme Önerilen kaynaktan ilgili konuyu çalışması
7 Jinekolojik değerlendirme Önerilen kaynaktan ilgili konuyu çalışması
8 Bebek kalp seslerinin değerlendirilmesi , Leopold manevraları Doğum Bilgisi I ders notları
9 Bebek kalp seslerinin değerlendirilmesi , Leopold manevraları Doğum Bilgisi II ders notları
10 Bebek kalp seslerinin değerlendirilmesi , Leopold manevraları Doğum Bilgisi I ders notları
11 Pelvisin ve fetusun değerlendirilmesi Doğum Bilgisi I ve II Ders notları
12 Pelvisin ve fetusun değerlendirilmesi Doğum Bilgisi I ve II Ders notları
13 Mesane kateterizasyonu Önerilen kaynaktan ilgili konuyu çalışması
14 Mesane kateterizasyonu Önerilen kaynaktan ilgili konuyu çalışması
15 Değerlendirme Önerilen kaynaktan ilgili konuyu çalışması
Kaynaklar
1.Taşkın L., Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, IV.Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 2000. 2.Kişnişçi H., Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Güneş Kitabevi, Ankara, 1996. 3. Danfort, Obstetrik ve Jinekoloji, Çeviri: Erez R., 7.Edisyon, Yüce Yayım, İstanbul, 1997. 4.Arısan K.: Propedötik Kadın-Doğum, Nobel Tıp Kitapevleri, II. Baskı, İstanbul, 1997. 5.Coşkun A., Karanisoğlu, H.: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1993.
Tüm ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 35 35
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 45 45
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 227
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu