Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİTİRME PROJESİ II 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ, Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK, Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin geçmiş dönemdeler de edindiği, bilgi ve becerileri kullanarak bir araştırma projesini gerçekleştirmesi ve sunmasının sağlanmasıdır
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Danışman ile birlikte çalışma planının yapılması,Tez Başlığı,Etik Kurul ve kurum izinlerinin alınması,Etik Kurul ve kurum izinlerinin alınması,Tezin Amaç ve Kapsamı Tartışılması,Veri girişlerinin kontrolü ,Yöntem ve Gereç Çalışması,Yöntem ve Gereç Çalışması,İstatistik analizlerin yapılması,Bulguların analizi,Bulguların analizi,Bulguların analizi,Tartışmanın yazılması,Kaynakların ve tezin genel kontrolü, Tez basımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hipotezine ilişkin literatür taraması yapabilmesi 1, 14, 3 D
Verilerinin sonuçlarını yorumlayabilmesi 1, 14, 3 D
Anlaşılır bir şekilde araştırmasını raporlayabilmesi 1, 14, 3 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Danışman ile birlikte çalışma planının yapılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Tez Başlığı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Etik Kurul ve kurum izinlerinin alınması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Etik Kurul ve kurum izinlerinin alınması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Tezin Amaç ve Kapsamı Tartışılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Veri girişlerinin kontrolü Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Yöntem ve Gereç Çalışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Yöntem ve Gereç Çalışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 İstatistik analizlerin yapılması
10 Bulguların analizi
11 Bulguların analizi
12 Bulguların analizi
13 Tartışmanın yazılması
14 Kaynakların ve tezin genel kontrolü, Tez basımı
Kaynaklar
1. Bilimsel Makale ve Tez Yazımı, Erhan Ayşan, Nobel Tıp Kitabevleri 2. Bilimsel BiR Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır?, Robert A. Day, Çeviri: Gülay Afikar Altay, http://www.kutuphane.ege.edu.tr/files/bilimselmakale.pdf
1. T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU http://www.medipol.edu.tr/Document/Galeri/Dokuman/dokumangalerisi/2015-2016/Akademik/Enstituler/SAGLIK_ENS/Tez_Kilavuz/sabe_tezyazim_2016.pdf 2. Bilimsel etik ve intihal, Nazan Özenç Uçak, https://biotek.ankara.edu.tr/files/2070-4099-1-PB.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 25 50
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu