Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOĞAL DOĞUM FELSEFESİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlıklı doğum ve pozitif ebeveynliği yükseltmek için yüksek kaliteli ve kültüre hassas gebe eğitimi ve desteği hakkında farkındalık kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması,,Normal ve doğal kavramları,Doğal doğumun tarihi ve doğal doğum felsefesi,Doğal Doğum Koşulları,Doğum kasları ve doğumun hormonal mekanizması,Doğum korkusu ve korkunun doğuma etkileri,Doğum ağrısı ve başetme yöntemleri,Doğum pozisyonları ve ıkınma,Doğal doğumu destekleyen yaklaşımlar,Doğuma hazırlık sınıfları,Doğumun doğal akışını sınırlayan uygulamalar,Sezaryen ve sezaryen sonrası vajinal doğum,Doğum sonrası doğal yaklaşım,Doğum destek ekibinin oluşturulması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Doğumun fizyolojisi ve doğumda korkuyu betimleyebilmesi 1, 2, 3 A
Dünyada uygulanan doğal doğum yöntemlerini tanıyabilmesi 1, 10, 2, 3 A
Doğum ve doğum sonu dönemde doğal yaklaşımları tartışabilmesi 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması, Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Normal ve doğal kavramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Doğal doğumun tarihi ve doğal doğum felsefesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Doğal Doğum Koşulları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Doğum kasları ve doğumun hormonal mekanizması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Doğum korkusu ve korkunun doğuma etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Doğum ağrısı ve başetme yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Doğum pozisyonları ve ıkınma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Doğal doğumu destekleyen yaklaşımlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Doğuma hazırlık sınıfları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Doğumun doğal akışını sınırlayan uygulamalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Sezaryen ve sezaryen sonrası vajinal doğum Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Doğum sonrası doğal yaklaşım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Doğum destek ekibinin oluşturulması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Öğretim üyesi tarafından verilecek.
1. Lothian J. and DeVries C. The Official Lamaze Guide: Giving Birth with Confidence. 2. Simkin P. The Birth Partner A Complete Guide to Childbirth for Dads, Doulas, and All Other Labor Companions 3. Tornetta G. Painless Childbirth: An Empowering Journey Through Pregnancy and Childbirth 4. Bradley R.A. Husband-Coached Childbirth: The Bradley Method of Natural Childbirth 5. Mongan M.F. Hypnobirthing: The Mongan Method: A Natural Approach to A Safe, Easier, More Comfortable Birthing 6. Cook K, and England P. Birthing a Better Way:12 Secrets for Natural Childbirth 7. Cook K, and England P. Adventures in Natural Childbirth: Tales from Women on the Joys, Fears, Pleasures, andPains of giving Birth Naturally 8. Dick-Read G and Odent M. Childbirth without Fear: The Principles and Practice of Natural Childbirth 9. http://lamaze.org 10. Kömürcü N, Ergin AB (2010) Doğum Ağrısı ve Yönetimi Kitabı, Bedray Yayıncılık, İstanbul. 11. Şirin AK, Kavlak O. (2008) Kadın Sağlığı, Bedray Yayıncılık, İstanbul. 12. Rathfisch G, (2014)Doğal Doğum, Nobel Kitabevi, İstanbul. 13. Gaskin May I. (2015) Doğuma Hzırlık Rehberi, Sinek Sekiz Yayınevi, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 53
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu