Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Merve TARHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık alanında özellikle ebelik alanına yönelik ilgili bilimsel araştırmalar ile doğru ve güvenilir bilimsel bilgiye ulaşmak amacı ile bu alanda üretilmiş bilimsel bilgi ve belgeye basılı ve elektronik kaynaklardan bilimsel bilgiye erişim yöntemleri ve teknikleri açıklanacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilimsel Araştırma Nedir? ,Bilimsel Araştırmanın Önemi ,Bilimsel Araştırma Yöntemi Nedir? ,Bilimsel Araştırma Teknikleri Nelerdir? ,Bilimsel Araştırma Türleri ,Araştırma Tasarımı Nedir? ,Bilimsel Literatür ve Kaynak Taraması Nedir? ,Araştırma Konusunun Seçimi ve Araştırma Sorularının Oluşturulması ,Araştırma Başlığının Oluşturulması ,Bilimsel Bir Araştırma Makalesinin Hazırlanması ve Yazımı ,Bilimsel Bir Araştırma Makalesinin Yazımı ,Bilimsel Araştırmalarda Etik,Bilimsel Araştırmalarda Sunum Teknikleri ,Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Yayıncılık ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sağlık bilimlerde bilimsel araştırmanın temel ilkelerini tanımlar 1, 10, 2, 3 A
Bilim ve bilimsel araştırmanın kavramlarını öğrenir 1, 10, 12, 3 A
Bilimsel bilgi kaynağını, türlerini tanımlar 1, 12, 18, 2, 3 A
Bilimsel bir araştırma tasarlar, planlar 1, 10, 12, 18, 2, 3 A
Bilimsel araştırma stratejilerinin, yöntem ve tekniklerinin farkına varır. 1, 10, 12, 2, 3 A
Bilimsel bir araştırmayı makale olarak yazabilir 1, 10, 12, 18, 2, 3 A
Bilimsel bir araştırmayı yayınlama sürecini öğrenir. 1, 10, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel Araştırma Nedir? Bilimin temel işlevleri, özellikleri ve amacı araştırılacak
2 Bilimsel Araştırmanın Önemi Bilimsel araştırmanın önemini anlatan araştırma sorularına cevap aranılacak
3 Bilimsel Araştırma Yöntemi Nedir? Bilimsel kaynaklar ve kütüphanelerdeki bilgi kaynaklarının tanıtımı ile ilgili teknik araştırma yapılacak.
4 Bilimsel Araştırma Teknikleri Nelerdir? Bir bilimsel araştırmada izlenecek yöntemlerle ilgili araştırma sorularına cevap hazırlanacak
5 Bilimsel Araştırma Türleri Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerine ilişkin ilgili araştırma sorularına cevap hazırlanacak
6 Araştırma Tasarımı Nedir? Bir makalenin ve projenin oluşmasındaki aşamalar ile ilgili araştırma soruları verilerek öğrencinin cevap araması istenecek.
7 Bilimsel Literatür ve Kaynak Taraması Nedir? Bir araştırmacı olarak konusal tarama yöntemleri ile ilgili ilgili araştırma soruları verilerek öğrencinin cevap araması istenecek.
8 Araştırma Konusunun Seçimi ve Araştırma Sorularının Oluşturulması Öğrencinin ebelik alanında çalışmak istediği araştırma konusunun seçimine yönelik bir taslak istenecek.
9 Araştırma Başlığının Oluşturulması Öğrencinin çalışacağı araştırma sorusu başlıklarını PICOT formatına göre oluşturması istenecek.
10 Bilimsel Bir Araştırma Makalesinin Hazırlanması ve Yazımı Bilimsel bir makalenin yapısı ve yazım teknikleri ile ilgili araştırma yapılması istenecek.
11 Bilimsel Bir Araştırma Makalesinin Yazımı Bir derleme makalenin paragraf ve bölümleri ile ilgili bir taslak makale istenecek.
12 Bilimsel Araştırmalarda Etik Bir bilimsel araştırmada dikkat edilmesi gereken etik kurallar ile ilgili araştırma sorularına cevap aranacak.
13 Bilimsel Araştırmalarda Sunum Teknikleri Bir bilimsel araştırmada sözlü ve yazılı sunum teknik türleri ve kuralları üzerine bir çalışma istenecek.
14 Sağlık Bilimlerinde Bilimsel Yayıncılık Bir bilimsel çalışmanın hangi platformlarda yayınlanabileceği ile ilgili araştırma sorularına cevap aranacak.
Kaynaklar
Erdoğan S ,Nahcıvan N, Esin E, Hemşirelikte Araştırma Süreç Uygulama Ve Kritik Nobel Tıp Kitabevileri 2. Baskı İstanbul 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 15 15
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 96
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu