Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNTERN I 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Nurcan ARMAĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere obstetrik ve jinekolojik ultrason muayeneleri yapma ve yorumlama becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması Ultrasonografi nedir?,Ultrasonografik terimler.,Jinekolojik ultrasonografi ile hasta değerlendirme ,Obstetrik ultrasonografi ile fetal sağlığı değerlendirme. ,USG ile patolojik bulguları değerlendirme,Jinekolojik bimanuel muayene. ,Servikal smear ve vaginal kültür alma. ,Üreme sağlığı danışmanlığı,Steril pakette RİA yükleme ve Rahim İçi Araç uygulama. ,İzlem Danışmanlığı.,Uygulama ,Uygulama ,Uygulama ,Uygulama ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ultrasonografinin tarihçesini ve kullanılan terimleri bilmesi. 1, 2, 3 A
Jinekolojik ultrasonografi ile hasta değerlendirmesini yapabilmesi. 1, 2, 6 A
Obstetrik ultrasonografi ile fetal sağlığı değerlendirip gerekli önlemleri alabilmesi. 1, 2, 6 A
Jinekolojik bimanuel muayene ile başvuranı değerlendirebilmesi. 1, 2, 4 A
Servikal smear ve vaginal kültür alabilmesi 1, 2 A
Üreme sağlığı danışmanlığı yapabilmesi. 1, 2 A
Kontraseptif yöntemler hakkında danışmanlık yapabilmesi. 1, 2 A
Steril pakette RİA yükleme ve Rahim İçi Araç uygulama becerisini geliştirebilmesi. 1, 2, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması Ultrasonografi nedir? Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Ultrasonografik terimler. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Jinekolojik ultrasonografi ile hasta değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Obstetrik ultrasonografi ile fetal sağlığı değerlendirme. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 USG ile patolojik bulguları değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Jinekolojik bimanuel muayene. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Servikal smear ve vaginal kültür alma. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Üreme sağlığı danışmanlığı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Steril pakette RİA yükleme ve Rahim İçi Araç uygulama. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 İzlem Danışmanlığı. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Uygulama
12 Uygulama
13 Uygulama
14 Uygulama
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 91
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu