Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOKİMYA 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neslin EMEKLİ
Dersi Verenler Prof.Dr. Neslin EMEKLİ, Dr.Öğr.Üye. Çağrı ÇAKICI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hücrede yer alan bütün kimyasal reaksiyonları, moleküler düzeyde tanımlamak ve patolojik durumlarda bu reaksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Biyokimyaya giriş -Makromoleküller,Karbonhidratlar,Karbonhidrat metabolizması,Elektron transport zinciri (ETZ),Proteinler,Enzimler,Protein ve amino asit yıkımı,Lipidler,Lipitlerin sindirim ve emilimi, Yağ asidi oksidasyonu,Katabolizma,Vitaminler ve Mineraller,Hormonlar,Klinik Biyokimya laboratuvarında; örnek alımı, preanalitik hatalar ve yapılan testler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Biyokimya ile ilgili genel terimleri açıklar ve hücrede meydana gelen biyokimyasal olayları öğrenir, Biyokimyanın tanımını ve biyokimyanın kapsamındaki konuları kavrar, Biyokimyasal molekülleri ve reaksiyonların genel tanımını özetler, Biyokimyanın mesleki ve klinik önemini kavrar. 1, 2, 3, 4, 5 A, C
Karbonhidratların yapısını ve fonksiyonlarını tanımlar ve insan vücudundaki önemini kavrar, Karbonhidratların genel özelliklerini tanır ve sınıflandırılmasını öğrenir, Karbonhidratların kimyasal özelliklerini kavrar, Karbonhidratları tanıma deneylerini öğrenir. 1, 2, 3, 4, 5 A, C
Karbonhidrat metabolizmasını öğrenir ve bu yolakların birbirleri ile ilişkisini kavrar, Karbonhidrat sindirimi ve emilimini olaylarını ve karbonhidrat metabolizmasını öğrenir, Glikojen sentezi ve yıkımı gibi yolaklar ile glikojen metabolizmasını kavrar, Elektron transportu ve oksidatif fosforilasyon yolu ile enerji üretimini öğrenir. 1, 2, 3, 4, 5 A, C
Proteinlerin yapısını, fonksiyonlarını tanımlar ve metabolizmadaki rolünü kavrar, Amino asitlerin özelliklerini, kimyasal reaksiyonlarını öğrenir, Peptit, polipeptit gibi yapılarını öğrenir, proteinlerin özelliklerini kavrar, Proteinlerin sınıflandırılmasını öğrenir. 1, 2, 3, 4, 5 A, C
Enzimlerin yapısını, fonksiyonlarını ve genel özelliklerini öğrenir, Enzimlerin ortak özelliklerini kavrar, Enzimlerin isimlendirilmesini ve sınıflandırılmasını öğrenir, Enzimlerin metabolik yollardaki görevini tanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 A, C
Lipitlerin yapısını, metabolik yolaklardaki görevini ve insan vücudundaki önemini kavrar, Lipitlerin sınıflandırılmasını, yağ asitleri ve türevlerinin yapısını öğrenir, Lipitlerin sindirimi ve emilimi olaylarını öğrenir, Yağ asidi metabolizmasını ve beta oksidasyonu öğrenir. 1, 2, 3, 4, 5 A, C
Vitamin ve minerallerin canlı organizmalarda gerçekleşen metabolik reaksiyonlardaki fonksiyonlarını ve önemini öğrenir, Vitaminlerin sınıflandırılmasını ve yapılarını kavrar, Mineral çeşitlerini öğrenir, insan vücudu için önemini kavrar, Vitamin ve minerallerin metabolizmadaki rolünü kavrar. 1, 2, 3, 4, 5 A, C
Klinik biyokimya laboratuvarının işleyişini kavrar, örnek alma ve preanalitik hataları önleme konusunda bilgi sahibi olur, Laboratuvar organizasyonu, kuralları ve güvenliği ile ilgili bilgiyi edinir, Biyokimyada kullanılan analiz yöntemlerini öğrenir, Örnek toplama ve analiz öncesi değişkenleri kavrar. 1, 2, 3, 4, 5 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Biyokimyaya giriş -Makromoleküller 1.kaynağın 1,2.bölümü - 2.kaynağın 14.bölümü - 3.kaynağın 1.bölümü - 4.kaynağın 1,2.bölümü - 5.kaynağın 1.bölümü - 7.kaynağın 1.bölümü
2 Karbonhidratlar 2.kaynağın 14.bölümü - 3.kaynağın 9,20.bölümü - 4.kaynağın 9,15,16.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 3,6.bölümü
3 Karbonhidrat metabolizması 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 9,15,16,20.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 3,6.bölümü
4 Elektron transport zinciri (ETZ) 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 9,15,16,20.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 3,6.bölümü
5 Proteinler 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 5,6,7.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 4.bölümü
6 Enzimler 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 8.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 5.bölümü
7 Protein ve amino asit yıkımı 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 5,6,7.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 4.bölümü
8 Lipidler 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 11,17,21.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 7.bölümü
9 Lipitlerin sindirim ve emilimi 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 11,17,21.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 7.bölümü
10 Yağ asidi oksidasyonu 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 11,17,21.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 7.bölümü
11 Katabolizma 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 1,2,3.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 3.bölümü
12 Vitaminler ve Mineraller 2.kaynağın 14.bölümü - 5.kaynağın 5.bölümü - 7.kaynağın 10.bölümü
13 Hormonlar 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 23.bölümü - 5.kaynağın 4.bölümü - 7.kaynağın 9.bölümü
14 Klinik Biyokimya laboratuvarında; örnek alımı, preanalitik hatalar ve yapılan testler 1.kaynağın 5,6.bölümü - 2.kaynağın 1,4,13.bölümü - 3.kaynağın 1,4,20,21,22.bölümü
Kaynaklar
1. Kilinik Biyokimya, Prof. Dr. Nesrin EMEKLİ; Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi 2. Öğrenciler İçin Biyokimya Laboratuvarı 3.Baskı, Prof. Dr. Nesrin EMEKLİ; Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi 3. Klinik Biyokimya El Kitabı (Hematoloji ve Seroloji Laboratuvarları İlaveli), Yazar: İdris Mehmetoğlu, Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri 4. Lehninger Biyokimyanın İkeleri, Yazarlar: David L. Nelson - Michael M. Cox, Yayınevi: PALME YAYINCILIK, Çeviri Editörü: Y. Murat Elçin, Basım Sayısı: Beşinci baskıdan çeviri 5. Harper Biyokimya, Yazar(lar): Murray, Bender, Weil, Botham, Kennely, Rodwell, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan, Prof.Dr. Biltan Ersöz, Prof. Dr. Nevbahar Turgan 6. Tietz Laboratuvar Testleri Klinik Kılavuzu, Yazar: Alan H. B. WU, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kaya EMERK 7. İnsan Biyokimyası, Marka: Palme Yayıncılık, Yazar: Prof. Dr. Taner ONAT

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 15 30
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 95
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu