Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOĞUM BİLGİSİ I 4+0 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK, Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN, Öğr.Gör.Dr. Nurcan ARMAĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Güvenli annelik kapsamında, anne sağlığının önemini kavratarak anneyi etik değerlerle ailesi ve yaşadığı toplum içinde bir bütün olarak ele alıp, annenin intrauterin dönemden başlayarak, fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, geliştirilmesi ve kendi sağlık bakım sorumluluğunu üstlenmesine yönelik gerekli olan bilgi ve davranışları kazandırır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması.Kadın ve Sağlık Bakım Sistemi,Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinde Ebenin Rolü,Kadın Hayatının Evreleri,Üreme Sisteminin Anatomisi,Üreme Sisteminin Fizyolojisi,Anatomi ve Fizyoloji Laboratuarı,Gebeliğin Fizyolojisi,Gebeliğin Fizyolojisi (Dersin Devamı) ,Gebelikte Annenin Fizyolojisi,Gebelikte Annenin Fizyolojisi (Dersin Devamı) (2 saat) Genetik ve Genetik Danışmanlık (2 saat) ,Antenatal Değerlendirme,Gebelikte Kullanılan İlaçlar,Doğum Öncesi Bakım,Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Anne sağlığının önemini kavrayabilmesi 1, 2 A
Güvenli annelik ve anne sağlığına yönelik kavramları açıklayabilmesi 1, 2 A
Üreme Sağlığını tanımlayabilmesi 1, 2 A
Üreme sağlığı ve cinsel sağlığa ilişkin kendi kişisel gereksinimlerini tanıyıp sorunlarını çözebilmesi 1, 2 A
Toplumsal cinsiyet ve sağlığa etkilerini kavrayabilmesi 1, 2 A
Anneyi ve aileyi ebeveynliğe hazırlayabilmesi Doğum öncesi bakım hizmetlerinde ebenin rollerini sayabilmesi Üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisini açıklayabilmesi Gebeliğin fizyolojisini açıklayabilmesi 1, 2 A
Fetüsün fizyolojisini açıklayabilmesi, Kadının gelişimsel dönemlerini tanımlayabilmesi , Normal gebelik sürecini açıklayabilmesi , Gebe kadını muayene edebilmesi , Annenin öyküsünü alabilmesi , 2, 3 A
Gebelik sürecinde annenin sağlığını yükseltmeye yönelik eğitimleri verebilmesi, Gebe kadına kendisinde oluşan sistemik değişikler konusunda eğitim verebilmesi, Gebe kadına kendisinde oluşan psikolojik değişiklikler konusunda eğitim verebilmesi , Doğum öncesi bakımı öğrenebilmesi, 1, 2 A
Anne ve fetal sağlığın değerlendirilme yöntemlerini açıklayabilmesi Anne ve fetal sağlığın değerlendirmesinde ebelik bakımı verebilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazanabilmesi Anneye gereksinimi olduğunda uygun yaklaşımlarda bulunabilmesi Anneyi aile ve çevresiyle bir bütün olarak ele alabilmesi 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması.Kadın ve Sağlık Bakım Sistemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuyu hazırlanma
2 Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinde Ebenin Rolü Önerilen kaynaklardan ilgili konuyu hazırlanma
3 Kadın Hayatının Evreleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuyu hazırlanma
4 Üreme Sisteminin Anatomisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuyu hazırlanma
5 Üreme Sisteminin Fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuyu hazırlanma
6 Anatomi ve Fizyoloji Laboratuarı Önerilen kaynaklardan ilgili konuyu hazırlanma
7 Gebeliğin Fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuyu hazırlanma
8 Gebeliğin Fizyolojisi (Dersin Devamı) Önerilen kaynaklardan ilgili konuyu hazırlanma
9 Gebelikte Annenin Fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuyu hazırlanma
10 Gebelikte Annenin Fizyolojisi (Dersin Devamı) (2 saat) Genetik ve Genetik Danışmanlık (2 saat) Önerilen kaynaklardan ilgili konuyu hazırlanma
11 Antenatal Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuyu hazırlanma
12 Gebelikte Kullanılan İlaçlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuyu hazırlanma
13 Doğum Öncesi Bakım Önerilen kaynaklardan ilgili konuyu hazırlanma
14 Fetal Sağlığın Değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuyu hazırlanma
Kaynaklar
1. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Ed. Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji, İstanbul, 2015, Nobel Tıp Kitapevleri 2. Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri Prof.Dr.Cazip Üstün, İdris Koçak, İstanbul, 2009. Nobel Tıp Kitapevleri. 3. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı Ed Prof. Dr. Anahit Coşkun, İstanbul, 2000 4. Şirin A, Kavlak O (2008). Kadın Sağlığı. Birinci Basım, İstanbul: Bedray Yayıncılık. 5. Taşkın L (2011). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Onuncu Basım, Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık. 6. Taşkın L, Eroğlu K, Terzioğlu F, Vural G, Kutlu Ö (2011). Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Ankara:Palme Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 111
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu