Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ İNGİLİZCE IV 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Onur KAVAK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ebelik ile ilgili mesleki İngilizcenin temel kavramlarını ele almak, öğrencilerin İngilizce dilbilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerilerine katkı sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Anatomi,Vücudumuz Hakkında Gerçekler,Vücudumuz ve Hareket,Cesaret Verme,Ağrı Giderme,Hamileliğin İlk Belirtileri,Hamilelik Evreleri,Hamilelik Sürecinde Yaygın Hastalıklar,Ovulasyon-Yumurtlama,Embriyo,Yeni Doğan,Suda Doğum,Siyah Beyaz İkizler,Düşük; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kendini İngilizce yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecektir. 1, 2, 3 A
Ebelik ile ilgili İngilizce terminolojiyi kullanabilecektir. 1, 2, 3 A
Ebelik alanında kullanılan temel kavramları akademik çalışmalarda kullanabilecektir 1, 2, 3 A
Ebelik alanında İngilizce literatürü takip edebilecektir. 1, 2, 3 A
Dili kullanarak kendi alanındaki çalışmaları değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Anatomi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Vücudumuz Hakkında Gerçekler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Vücudumuz ve Hareket Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Cesaret Verme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Ağrı Giderme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Hamileliğin İlk Belirtileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Hamilelik Evreleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Hamilelik Sürecinde Yaygın Hastalıklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Ovulasyon-Yumurtlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Embriyo Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Yeni Doğan Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Suda Doğum Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Siyah Beyaz İkizler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Düşük Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 91
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu