Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TRANS KÜLTÜREL EBELİK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplumun kültürel özelliklerini ve kültürel değişimlerini tanımasını sağlayarak; primer olarak kadın, yenidoğan ve çocuğun, sekonder olarak da aile ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde transkültürel ebelik bakımının önemini vurgulayarak transkültürel ebelik bakımına yönelik yaklaşımları öğretmek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması,2. Gelenek ve görenekler, kültürel yapılar, tutumlar, önyargılar ve ayrımcılıklar,3. İnsan ve Sosyo-Kültürel Yapı: Kültürel Farklılıklar ve Benzerlikler,4. Gelenek ve görenekler, kültürel yapılar, tutumlar, önyargılar ve ayrımcılıklar,5. Sağlık, hastalık ve kültürel etkileşim,6. Kültürlerarası bakımda modellerin kullanımı ve Kültürü temel alan sağlık bakım modelleri,7. Transkültürel sağlık ve ebelik modelleri,8. Küresel sağlık sorunları,9. Göç ve göçün kültürel etkisi,10. Farklı Kültürlerde Kadın ve Ebe İlişkisi,11. Kültür ve değişim ilişkisi,12. Kültürel özellikleri tanılama rehberi - Bunları Biliyor musunuz? (Değişik Kültürel Uygulamalar),13. Türkiye de gebelik ve lohusalık dönemine yönelik geleneksel/kültürel uygulamalar,14. Türkiye de yenidoğan dönemine yönelik geleneksel/kültürel uygulamalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Kültür kavramını bilir. 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 7, 8 A, C
2.Gelenek ve görenekler ve mevcut kültürel yapıları bilir. 1, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 2, 3, 7, 8 A, C
3.Bakım vermede kültürün önemini, kültürel değerlerin etkisini kavrar. 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 4, 8, 9 A, C
4.Bakım verdiği bireyin yaşadığı toplumun kültürel özelliklerini tanır. 1, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 2, 3, 4, 7, 8, 9 A, C
5.Değer yargıları inanç sistemlerinin bireyin yaşamına etkisini anlar. 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 7, 8 A, C
6.Bakım gereksinimlerinin birey/aile/toplumun kültürüne özgü karşılanması konularını dikkate alarak kültürlerarası bakım verme bilgi ve becerisini kazanır. 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 3, 7, 8, 9 A, C
7.Cinsiyet, etnik ve nesil farklılıklarını anlar. 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 7, 8, 9 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 2. Gelenek ve görenekler, kültürel yapılar, tutumlar, önyargılar ve ayrımcılıklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 3. İnsan ve Sosyo-Kültürel Yapı: Kültürel Farklılıklar ve Benzerlikler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 4. Gelenek ve görenekler, kültürel yapılar, tutumlar, önyargılar ve ayrımcılıklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 5. Sağlık, hastalık ve kültürel etkileşim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 6. Kültürlerarası bakımda modellerin kullanımı ve Kültürü temel alan sağlık bakım modelleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 7. Transkültürel sağlık ve ebelik modelleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 8. Küresel sağlık sorunları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 9. Göç ve göçün kültürel etkisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 10. Farklı Kültürlerde Kadın ve Ebe İlişkisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 11. Kültür ve değişim ilişkisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 12. Kültürel özellikleri tanılama rehberi - Bunları Biliyor musunuz? (Değişik Kültürel Uygulamalar) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 13. Türkiye de gebelik ve lohusalık dönemine yönelik geleneksel/kültürel uygulamalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 14. Türkiye de yenidoğan dönemine yönelik geleneksel/kültürel uygulamalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Dersin sonunda öğrencilere ders notu verilecektir.
Kongar,E., Kültür Üzerine, Remzi Kitapevi, 7.baskı, 2003, İstanbul. Tortumluoğlu G. Transkültürel Hemşirelik Ve Kültürel Bakım Modeli Örnekleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004, 8(2):47-57. Bayık A(2004). Araştırma Kültürü. Hemşirelik ve Kuramsal Araştırma Kültürü. II. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu, Semp. Programı ve Kitabı. Araştırma Kültürü ve Hemşirelik Neredeyiz, Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği39-54. Tortumluoğlu G, Okanlı A, Özer N. Hemşirelik bakımında kültürel yaklaşım ve önemi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi 7.10.2004;1-12. Bayık Temel A. Kültürlerarası Hemşirelik Eğitimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008;11(2):92-101. Bolsoy N, Sevil Ü. Sağlık, Hastalık ve Kültür Etkileşimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006;9(3):72-87. Transkültürel Hemşirelik ve Ebelik Sempozyum Kitabı, 2009

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 93
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu