Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PELVİSİN YAPI VE FONKSİYONU 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Nurcan ARMAĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kemik pelvisi oluşuran yapıları, eklemleri öğrenerek doğum sırasındaki fonksiyonları ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Pelvisi oluşturan kemikler,Pelvisin eklemleri,Pelvis çapları ve boşlukları,Pelvis çapları ile fetüs başı çapları arasındaki bağlantı,İç Genital Organları,Dış Genital Organları,Pelvis Bölgesi Damarları,Pelvis Bölgesi Damarları,Kadın genital organlarını besleyen önemli arterler,Pelvis bölgesi sinirleri,Pelvis taban kasları ve fasyaları,Pelvis tabanı boşlukları ,Fetal dolaşım ve plasenta,Fetal dolaşım ve plasenta; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kemik pelvisi oluşturan kemikler ve eklemleri öğrenebilmesi 1, 2, 3, 4 A
Pelvis çapları ve fetüs başı çapları arasında bağlantı kurabilmesi 1, 2, 4 A
Pelvik damar ve sinirleri öğrenebilmesi 1, 2, 3 A
Fetal dolaşım ve plasenta ile ilgili bilgi sahibi olabilmesi 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Pelvisi oluşturan kemikler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Pelvisin eklemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Pelvis çapları ve boşlukları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Pelvis çapları ile fetüs başı çapları arasındaki bağlantı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 İç Genital Organları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Dış Genital Organları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Pelvis Bölgesi Damarları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Pelvis Bölgesi Damarları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Kadın genital organlarını besleyen önemli arterler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Pelvis bölgesi sinirleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Pelvis taban kasları ve fasyaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Pelvis tabanı boşlukları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Fetal dolaşım ve plasenta Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Fetal dolaşım ve plasenta Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
1-Gross Anatomi. istanbul Tıp Kitabevleri, 2017 2-Temel İnsan Anatomisi, Nobel Tıp Kitabevleri, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 124
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu