Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AİLE VE TOPLUM EBELİĞİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler SEC118023 GEBELİK VE AİLE PLANLAMASI SEC1283 SAĞLIKLI BESLENME SEC118138 TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE DEĞERLER SEC124816 SOSYAL DEĞİŞME VE DEĞERLER SEC124822 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ, Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplumda en sık görülen dahili ve cerrahi hastalıkların gebeliğe etkisine ilişkin kavram, ilke, yöntem ve tekniklerle ilgili kuramsal bilgi verme, hastalıktan korunma cerrahi girişim geçirecek hastanın perioperatif bakımına yönelik bilgi, beceri ve davranış kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Halk Sağlığının Tarihçesi - Temel Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi - Sağlık Reformları,2. Ebelikte Örgütlenme - Ebelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar,3.Demografi ve Sağlık – Demografik Dönüşüm,4. Türkiye’de Aile Yapısı, Kültür ve Sağlık - Evlilik Öncesi Danışmanlık,5. Bağışıklama ile önlenebilen Hastalıklar ve Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıklar,6. Koruyucu Onkoloji - Ebelik Bakım İşlevleri ve Ev Ziyareti,7. Bebek / Gebe muayenesi Demonstrasyon,8. Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimi ve İletişimi,Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimi ve İletişimi,10. Sağlığı Koruma Önlemleri - Toplum Beslenmesi,11. Genetik Hastalıklar ve Genetik Danışma Aile İçi Şiddet-Cinsel İstismar,12. Halk Sağlığında Biyoistatistik Biliminin Yeri,13. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması,14. Ebelikle İlgili Yasal Durum ve Mevzuat - Aile Sağlığı/Toplum Sağlığı Merkezi Yönetimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda, öğrenci; 1, 12, 14, 16, 2, 4, 8 A, D
1. Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmet ve evde bakım konularında bilgi ve beceri kazanabilecektir. 1, 11, 12, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 8 A, D
1.1. Toplumu tanır. 1, 18, 4 A, D
1.2. Ev ziyaretlerinde ebelik bakımını uygular. 1, 12, 14, 4, 8 A, D
1.3. Gebe muayenesinde riskleri saptar. 1, 13, 18, 2, 21, 4, 6 A, C, D
2. Çocukların aşılarını uygulayabilecektir. 1, 13, 18, 21, 4 A
2.1. 0-6 yaş çocuk takibi yapar. 1, 11, 16, 18, 2, 21 A, D
2.2. Çocukların sağlıklı beslenmesi için ilkeleri açıklar. 1, 11, 14, 2, 4, 8 A, D
2.3. Evlilik öncesi danışmanlık uygular. 1, 14, 18 A
3. Sağlık politikaları ve hizmet sunumu konusunda değerlendirme yapabilir. 1, 11 A
4. Küresel Çevre Sağlığı Sorunlarının farkında olabilecektir. 1, 11, 12, 9 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Halk Sağlığının Tarihçesi - Temel Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi - Sağlık Reformları 1.Kılıç, B., Şahan, C., & Bahadır, H. (2014). Dünyada ve Türkiye'de Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminin Tarihçesi, İçeriği ve İstihdam Politikaları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 13(6). 2.Ersoy, Y., Ilgar, M., & Güneş, G. (2005). Malatya Yöresinde Ebelerin Hepatit B Yönünden Bilgi Düzeyleri+. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 12(3). 3.Akgöz, S., & Karavuş, M. (2005). Çanakkale ili sağlık ocakları ve sağlık evlerinde çalışan ebelerin empatik iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, 13(1), 14-19. 4. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/epidemiyoloji.pdf
2 2. Ebelikte Örgütlenme - Ebelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar Yıldırım, G., Koçkanat, P., & Duran, Ö. (2014). Ulusal Ebelik Kodları ve Meslek Değerleri. Merhaba, 148. 1.Aytaç, S., Kıvanç, M. M., & Ay, F. (2014). Dört Avrupa Ülkesinde Ebeliğin Güncel Durumu ve Ebelik Araştırmalarının Gelişimi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 1(1), 77-90. 2. Yücel, U., Ekşioğlu, A., Demirelöz, M., Akmeşe, Z. B., Koçak, Y. Ç., & Soğukpınar, N. (2013). Profile analysis of post graduate education of midwifery in Turkey Türkiye’de ebelik lisansüstü eğitim profilinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 10(1), 1342-1354. 3. Yıldırım, G., Koçkanat, P., & Duran, Ö. (2014). Ulusal Ebelik Kodları ve Meslek Değerleri. Merhaba, 148. 4.Güner, S., Yurdakul, M., & Yetim, N. (2015). Türkiye’de Ebelik Mesleğinin Sorunlarına Akademik Bakışı Yansıtan Nitel Bir Çalışma. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 5(1).
3 3.Demografi ve Sağlık – Demografik Dönüşüm 1.Kılıç, B., Şahan, C., & Bahadır, H. (2014). Dünyada ve Türkiye'de Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminin Tarihçesi, İçeriği ve İstihdam Politikaları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 13(6). 2.Ersoy, Y., Ilgar, M., & Güneş, G. (2005). Malatya Yöresinde Ebelerin Hepatit B Yönünden Bilgi Düzeyleri+. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 12(3). 3.Akgöz, S., & Karavuş, M. (2005). Çanakkale ili sağlık ocakları ve sağlık evlerinde çalışan ebelerin empatik iletişim becerilerinin değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, 13(1), 14-19. 4. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/epidemiyoloji.pdf
4 4. Türkiye’de Aile Yapısı, Kültür ve Sağlık - Evlilik Öncesi Danışmanlık 1. Erol, G. H. (2005). Sınıf öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutumları (Master's thesis, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü) Türküm, A. S. (1998). 2. Çağdaş toplumda çevre sorunları ve çevre bilinci. Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı, Eskişehir, 165-181. 3. Somunoglu, S. (1999). Kavramsal Açıdan Sağlık. 4. Karaca, C. (2008). Çevre, İnsan Ve Etik Çerçevesinde Çevre Sorunlarına Ve Çözümlerine Yönelik yaklaşımlar. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(1), 19-33.
5 5. Bağışıklama ile önlenebilen Hastalıklar ve Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıklar 1.http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/data/content/cekush_dosyalar/12-%20bebek_cocuk_ergen_izlem_protokolleri.pdf Tunçel, E. K., Dündar, C., & Pekşen, Y. (2005). Ebelerin anne sütü ile ilgili bilgi ve uygulamalarının değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi, 6(1), 43-48.
6 6. Koruyucu Onkoloji - Ebelik Bakım İşlevleri ve Ev Ziyareti Hoover, C., & Holt, L. (2016). Midwifing the End of Life: Expanding the Scope of Modern Midwifery Practice to Reclaim Palliative Care. Journal of Midwifery & Women’s Health, 61(3), 306-314.
7 7. Bebek / Gebe muayenesi Demonstrasyon https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/dogumonubakim.pdf
8 8. Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimi ve İletişimi Türkiye’de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi 2012 http://unicef.deparyazilim.com/files/bilgimerkezi/doc/sitan-tur-final-2012.pdf
9 Ana-Çocuk Sağlığı Eğitimi ve İletişimi 1. http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/data/content/cekush_dosyalar/12-%20bebek_cocuk_ergen_izlem_protokolleri.pdf 2.Kurt, F. Y., & Aytekin, A. (2015). 0-6 Yaş Grubu Çocuklarda Ev Kazaları. Sağlık Bilimleri Ve Meslekleri Dergisi, 2(1), 22-32. 3. Metinyurt, H. A. I., & Sarı, H. Y. (2016). Sağlık Çalışanlarının Çocuk İhmali Ve İstismarını Tanıma Düzeyleri. Çocuk Ve Medeniyet Dergisi, 1(1).
10 10. Sağlığı Koruma Önlemleri - Toplum Beslenmesi Basan, N. M., & Bilir, N. (2016). Koruyucu sağlık hizmetlerinde önleme çelişkisi ve nedenleri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(1).
11 11. Genetik Hastalıklar ve Genetik Danışma Aile İçi Şiddet-Cinsel İstismar KARKUCAK, M., & ŞAHİN, Y. (2016). Fetal Muayene ve Genetik Hastalıklar. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Genetics-Special Topics, 1(1), 16-22.
12 12. Halk Sağlığında Biyoistatistik Biliminin Yeri 1.Kılıç, B., Şahan, C., & Bahadır, H. (2014). Dünyada ve Türkiye'de Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminin Tarihçesi, İçeriği ve İstihdam Politikaları. TAF Preventive Medicine Bulletin, 13(6). 2.Ersoy, Y., Ilgar, M., & Güneş, G. (2005). Malatya Yöresinde Ebelerin Hepatit B Yönünden Bilgi Düzeyleri+. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 12(3).
13 13. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Öztaş, Ö., Artantaş, A. B., Tetik, B. K., Yalçıntaş, A., Üstü, Y., & Uğurlu, M. (2015). 18-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Üreme Sağlığı ve Kontrasepsiyon Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları.
14 14. Ebelikle İlgili Yasal Durum ve Mevzuat - Aile Sağlığı/Toplum Sağlığı Merkezi Yönetimi 1.Ağapınar, S., & Şahin, H. G. (2014). Ağrı İlinde Çalışan Ebelerin Tükenmişlik Düzeylerinin İş Doyumları ve Empatik Eğilimleri Üzerine Etkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 13(2). 2. Duman, Ç. S., Suluhan, D., & Durduran, Y. (2016). Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekim Dışı Sağlık Profesyonellerinin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Medical Journal of Bakirkoy, 12(3). 3. Yılmaz, T., & Karanisoğlu, H. (2016). Türkiye’de Ebelik Eğitiminin Güncel Durumu. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 3(1), 73-77.
Kaynaklar
1. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Münevver Bertan, Çağatay Güler, Güneş Kitapevi Ltd. Şti., 1995 Ankara 2. Halk Sağlığı Hemşireliği teksiri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğretim Elemanları, 1998 3. Prof. Dr. Nusret Fişek’in Kitaplaşmamış Yazıları, Ana-Çocuk Sağlığı, Nüfus Sorunları ve Aile Planlaması, Rahmi Dirican, Türk Tabipler Birliği, 1998 4. Prof. Dr. Nusret Fişek’in Kitaplaşmamış Yazıları, Eğitim, Tıp Eğitimi, Sürekli Eğitim ve Diğer Konulardaki yazıları, Rahmi Dirican, Türk Tabipler Birliği, 1999 5. Community Health Nursing Practice, R.Freeman, W.B. Saunders Company 6. Community Health Nursing, L. Jarvis, F.A. Davis Company, Philadelphia 7. Epidemiyoloji, Ö. Gülesen, Uludağ Üni., Yayınları, No: 2-013-0043, Bursa 8. Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı. Ed: İnci Erefe, Koç Vakfı Yayınları No: , 1996 9. Halk Sağlığına Giriş, Nusret Fişek, Hacettepe Üni., DSÖ Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını, No:2, Ankara 10. Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği). Rahmi Dirican, N. Bilgel, Uludağ Üni. Basımevi, Bursa

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 58
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu