Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EBELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, mesleği tanıma ve mesleğe hazırlanma sürecinde uyum sağlamalarına yardımcı olmak ve uluslararası bir bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ebe kimdir? Ebeliğe İlk adım ,Dünyada ve Ülkemizde Ebelik Tarihi,Deontoloji ve Etik Kavramları,Etik ve Ahlak ,Ebelikte Meslek Ahlakı ve Ebeliğin Mesleki Özellikleri,Sağlık Ekibi ve Ebenin Rolleri,Uluslararası Ebelik Felsefesi ve Ebelik Etik Kodları,Ebelik ve Yasal Düzenlemeler,İnsan / Hasta / Gebe / Fetüs / Yenidoğan Hakları,Etik Karar Verme Süreci ve Etik İkilemler,Jinekoloji ve Obstetri ile İlgili Çağdaş Girişimler ve Etik,Ulusal ve Uluslararası Ebelik Organizasyonları,Ebelikte örgütlenmeni önemi. (Türk Ebeler Dernegi, Ebe Arge, Anadolu ebeler derneği),Ebelik Mesleğinin Geleceği, Dersin dönem sonu değerlendirmesi Ders; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ülkemizde ve dünyada ebeliğin profesyonelleşme sürecini değerlendirebilmesi. 1, 2, 3 A
Ülkemizde ebelikle ilgili yasal düzenlemeler, sorunlar ve çözüm yollarını tartışabilmesi 1, 2, 3 A
Türkiye’de ebeliğin geleceğini yapılandırabilmesi 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ebe kimdir? Ebeliğe İlk adım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Dünyada ve Ülkemizde Ebelik Tarihi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Deontoloji ve Etik Kavramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Etik ve Ahlak Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Ebelikte Meslek Ahlakı ve Ebeliğin Mesleki Özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Sağlık Ekibi ve Ebenin Rolleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Uluslararası Ebelik Felsefesi ve Ebelik Etik Kodları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Ebelik ve Yasal Düzenlemeler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 İnsan / Hasta / Gebe / Fetüs / Yenidoğan Hakları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Etik Karar Verme Süreci ve Etik İkilemler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Jinekoloji ve Obstetri ile İlgili Çağdaş Girişimler ve Etik Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Ulusal ve Uluslararası Ebelik Organizasyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Ebelikte örgütlenmeni önemi. (Türk Ebeler Dernegi, Ebe Arge, Anadolu ebeler derneği) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Ebelik Mesleğinin Geleceği, Dersin dönem sonu değerlendirmesi Ders Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
1. Daşdibi Beydilli E. (2007) Ebeliğin Dünü ve Bugünü. Alter Yayıncılık 2. Baston H., Hall J., Henley-Einion A. (2009) Midwifery Essentials. Elseiver, Churchill Livingstone. 3. Davis E. 2012. Heart and Hands. A Midwife’s Guide to Pregnancy and Birth. Printed in the USA 4. Foster, I.,Lasser,J. (2011). Professional Ethics in Midwifery Practice. 5. Taşkıran N. (1973). Türkiye’de Ebelik Eğitimi. Haseki Tıp Bülteni, 11(3):229-240. Sarı N. (1996-1997). Osmanlı Sağlık Hayatında Kadının Yeri. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 2-3. İstanbul: Lito Matbaası. s.: 11-64. 6. Şehsuvaroğlu BN. (1960). Anadolu Türklerinde Hasta Bakımı ve Hemşirelik Tarihçesine Bir Bakış, İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mecmuası, 23(1), İstanbul: İsmail Akgün Matbaası.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 53
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu