Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ İNGİLİZCE I 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Onur KAVAK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Burcu ALTUN GÜNAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin yabancı dilde alanıyla alakalı terminolojiyi kullanması, yazılı metinleri analiz etmesi, sözlü iletişim becerileri geliştirmesi ve B2 seviyesinde yeterlilik kazanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Roles of a Midwife (Ebenin Rolleri ve Sorumlulukları),Roles of a Midwife (Ebenin Rolleri ve sorumlulukları),Hospital (Hastane Departmanları ve Sağlık Uzmanları),Hospital (Hastane Departmanları ve Sağlık Uzmanları),Female Reproductive System (Kadın Üreme Sistemi ve Yapısı),Female Reproductive System (Kadın Üreme Sistemi ve Yapısı),Female Reproductive System (Kadın Üreme Sistemi ve Yapısı),Normal Pregnancy(Normal Hamilelik Belirtileri ve Evreleri),Normal Pregnancy(Normal Hamilelik Belirtileri ve Evreleri),Antenatal Care(Doğum Öncesi Bakım,Önlem ve İhtiyaçlar),Antenatal Care(Doğum Öncesi Bakım,Önlem ve İhtiyaçlar),Congenital Abnormalities(Doğuştan olan Anomaliler ve Doğum Öncesi Tanı Yöntemleri),Congenital Abnormalities(Doğuştan olan Anomaliler ve Doğum Öncesi Tanı Yöntemleri),Congenital Abnormalities(Doğuştan olan Anomaliler ve Doğum Öncesi Tanı Yöntemleri); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 2, 3, 4 A, C
1. temel mesleki terminolojiyi listeleyebilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C
1.1 alanında kullanılan mesleki kelimeleri tanımlar. 1, 2, 3, 4 A, C
2. alanıyla alakalı orta seviyedeki metinleri yorumlayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C
2.1 Yazılı kaynakları özetler 1, 2, 3, 4 A, C
3. alanıyla alakalı sorunları analiz edebilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C
3.1 alan bilgisi ve yabancı dili sayesinde sorgular 1, 2, 3, 4 A, C
4. alanıyla alakalı son gelişmeleri listeleyebilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C
4.1 Uluslararsı yayımları yorumlar 1, 2, 3, 4 A, C
5. alanıyla alakalı mesleki hedeflerini listeleyebilecektir. 1, 2, 3, 4 A, C
5.1 Mezuniyet sonrası yapması gerekenleri değerlendirir. 1, 2, 3, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Roles of a Midwife (Ebenin Rolleri ve Sorumlulukları)
2 Roles of a Midwife (Ebenin Rolleri ve sorumlulukları)
3 Hospital (Hastane Departmanları ve Sağlık Uzmanları)
4 Hospital (Hastane Departmanları ve Sağlık Uzmanları)
5 Female Reproductive System (Kadın Üreme Sistemi ve Yapısı)
6 Female Reproductive System (Kadın Üreme Sistemi ve Yapısı)
7 Female Reproductive System (Kadın Üreme Sistemi ve Yapısı)
8 Normal Pregnancy(Normal Hamilelik Belirtileri ve Evreleri)
9 Normal Pregnancy(Normal Hamilelik Belirtileri ve Evreleri)
10 Antenatal Care(Doğum Öncesi Bakım,Önlem ve İhtiyaçlar)
11 Antenatal Care(Doğum Öncesi Bakım,Önlem ve İhtiyaçlar)
12 Congenital Abnormalities(Doğuştan olan Anomaliler ve Doğum Öncesi Tanı Yöntemleri)
13 Congenital Abnormalities(Doğuştan olan Anomaliler ve Doğum Öncesi Tanı Yöntemleri)
14 Congenital Abnormalities(Doğuştan olan Anomaliler ve Doğum Öncesi Tanı Yöntemleri)
Kaynaklar
1. Medical, Virginia Evans, Jenny Dooley, Trang M. Tran. , Express Publishing, 2012, U.K.
1. New Essential Grammar in Use Supplementary Exercises, Helen Naynor, Raymond Murphy, Cambridge University Press, 1996, Edinburgh

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 83
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu