Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ YETERLİLİK II 2+2 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK, Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN, Dr.Öğr.Üye. Nuran AYDIN ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencinin kendisini eksik ya da yetersiz olarak ifade ettiği teorik ve pratik konuların tekrarlanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Epizyotomi teorik ve pratiği,Epizyotomi teorik ve pratiği,Epizyotomi teorik ve pratiği ,Doğum sonu anne bakımı ,Yenidoğan değerlendirmesi ,Yenidoğan Değerlendirilmesi,Yenidoğan Değerlendirlmesi ,Yenidoğan Bakımı,Aile Planlaması yöntemleri ,Aile Planlaması Yöntemleri,Aile Planlaması Yöntemleri,Acil Obstetric,Acil Obstetric,Değerlendirme ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.Doğum sonrası kadının değerlendirmesini ve bakımını kendisinin yapabileceğini ifade edebilmesi 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 4, 5, 6, 7
3.Doğum sonrası bebeğin bakımını kendisinin yapabileceğini ifade etmesi 1, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A, B, C
4.Kadın sağlğı değerlendirmesini kensinin bağızmsız yapabileceğini ifade etmesi 1, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A, B, C
5.Aile planlaması danışmanlığı ve uygulamalarını kendisinin yürütebileceğini ifade etmesi 1, 10, 13, 14, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A, B, C, D
1. Kendisinin normal doğum eylemini bağımsız gerçekleştireleceğine hazır olduğunu ifade etmesi 1, 10, 14, 18, 2, 20, 21, 22, 3, 5, 6, 7, 8 A, B, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Epizyotomi teorik ve pratiği Doğum Bilgisi III ve IV dersi notları
2 Epizyotomi teorik ve pratiği Doğum Bilgisi III ve IV dersi notları
3 Epizyotomi teorik ve pratiği Doğum Bilgisi III ve IV dersi notları
4 Doğum sonu anne bakımı Doğum Bilgisi III ve IV ders notları
5 Yenidoğan değerlendirmesi Yenidoğan Sağlığı Ders Notları
6 Yenidoğan Değerlendirilmesi Yenidoğan Sağlığı Ders Notları
7 Yenidoğan Değerlendirlmesi Yenidoğan Sağlığı Ders Notları
8 Yenidoğan Bakımı Yenidoğan Sağlığı Ders Notları
9 Aile Planlaması yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Aile Planlaması Yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Aile Planlaması Yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Acil Obstetric Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Acil Obstetric Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
1. Arısan K.: Propedötik Kadın-Doğum, Nobel Tıp Kitapevleri, II. Baskı, İstanbul, 1997. 2. Bobak I.M., Jensen M.D.: Maternity and Gynecologic Care. Mosby, Philadephia, 1997. 3. Coşkun A., Karanisoğlu, H.: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1993 4. Demir N.: Normal doğum. Ed: M.S Belzaç., Demir N., Koç A., Yüksel A.,OBSTETRİK Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji. Kozan Ofset, 2001. 5. Taşkın L.: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Genişletilmiş 4. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 2000. 6. Word Health Organization, Maternal And Newborn Health Safe Motherhood Unıt Famıly And Reproductive Health Care in Normal Birth A Practical Guide, Report of A Tecnical Working Group, Geneva
Var olan derslerin tüm kaynakları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 35 35
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 45 45
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 227
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu