Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLUMSAL CİNSİYET 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrenciye; kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesi için toplumsal cinsiyet, cinsiyet eşitsizliğinin nedenlerine ve toplumsal cinsiyetin bireylere etkilerine yönelik farkındalık kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, Ders içeriğinin anlatılması,Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hakkaniyet kavramlarının açıklanması,Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hakkaniyet kavramlarının açıklanması,Toplumsal Cinsiyet Kuramları,Toplumsal cinsiyetin psikososyal boyutu,Toplumsal cinsiyetin kadın sağlığına etkisi,Yaşam evrelerine göre toplumsal cinsiyet,Yaşam evrelerine göre toplumsal cinsiyet, Üreme sağlığı hizmetleri ve toplumsal cinsiyet kavramı,Üreme sağlığı hizmetleri ve toplumsal cinsiyet kavramı,Aile planlaması hizmetleri ve toplumsal cinsiyet kavramı,Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar ve etkileyen faktörler,Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının artırılması için yapılanlar ve yapılması gerekenler,Toplumsal cinsiyeti etkileyen faktörler (toplumun değerleri, din, kültür, aile ve mitler vb),Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramları ve kuramları bilir. 1, 2 A
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyette hakkaniyet kavramlarını bilerek üreme sağlığı hizmetlerinde toplumsal cinsiyet bakış açısını açıklar 1, 2, 3 A
Kadına yönelik toplumsal cinsiyet ayrımcılığı konusunda farkındalığa sahiptir 1, 2, 3 A
Aile planlaması hizmetlerinde toplumsal cinsiyetin etkisini açıklar 1, 2, 3 A
Toplumsal cinsiyetin kadın sağlığına etkisini açıklar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Ders içeriğinin anlatılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hakkaniyet kavramlarının açıklanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hakkaniyet kavramlarının açıklanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Toplumsal Cinsiyet Kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Toplumsal cinsiyetin psikososyal boyutu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Toplumsal cinsiyetin kadın sağlığına etkisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Yaşam evrelerine göre toplumsal cinsiyet Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Yaşam evrelerine göre toplumsal cinsiyet, Üreme sağlığı hizmetleri ve toplumsal cinsiyet kavramı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Üreme sağlığı hizmetleri ve toplumsal cinsiyet kavramı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Aile planlaması hizmetleri ve toplumsal cinsiyet kavramı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar ve etkileyen faktörler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının artırılması için yapılanlar ve yapılması gerekenler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Toplumsal cinsiyeti etkileyen faktörler (toplumun değerleri, din, kültür, aile ve mitler vb) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Dersin Değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 53
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu