Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BÜYÜME VE GELİŞME 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, beyin gelişimi ve motor performans, motor gelişim dönemleri, gelişimi etkileyen faktörler, fiziksel büyümenin değerlendirilmesi, motor gelişim değerlendirilmesi, motor gelişimi destekleyici çalışmalar, ev-okul ve açık alanlarda uygulanabilecek çocuklara özgü egzersiz programları, ve çevre düzenleme konularında bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Motor gelişim ile ilgili temel kavramlar,Motor gelişimin ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler,Büyüme ve gelişme,Refleks hareketler dönemi ve özellikleri,İlkel hareketler dönemi ve özellikleri,Temel hareketler dönemi ve özellikleri,Sporla ilişkili hareketler dönemi,Motor gelişimi destekleyici aktiviteler,Çocuklarda fiziksel uygunluk,Çocukların algısal motor yetenekleri,Motor gelişim testleri,Proje Sunumu,Proje Sunumu,Proje Sunumu ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Fiziksel büyüme ve motor gelişim süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olur. 1, 2, 3 A, C
Çocukların motor gelişim değerlendirmesi ve destekleyici çalışmalar konusunda bilgi ve deneyim elde eder. 1, 2, 3 A, C
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur. 1, 2, 3 A, C
Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur. 1, 2, 3 A, C
Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahip olur. 1, 2, 3 A, C
Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Motor gelişim ile ilgili temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Motor gelişimin ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Büyüme ve gelişme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Refleks hareketler dönemi ve özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 İlkel hareketler dönemi ve özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Temel hareketler dönemi ve özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Sporla ilişkili hareketler dönemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Motor gelişimi destekleyici aktiviteler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Çocuklarda fiziksel uygunluk Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Çocukların algısal motor yetenekleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Motor gelişim testleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Proje Sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Proje Sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Proje Sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Gallahue, D. L., Omzun, J. C. (1995). Understanding Motor Development. U.S.A. ? Kirchner, G., Fishburne, G. J. (1995). Physical Education for Elementary School Children. U.S.A. ? Thomas, J. R., Lee, A. M. Thomas, K. T. (1989). Physical Education for Children Daily Lesson Plans. U.S.A. ? Özer, S. D., Özer, K. (2000). Çocuklarda Motor Gelişim. Kazancı Kitap Tic. A.Ş. İstanbul. Gallahue, D. L., Omzun, J. C. (1995). Understanding Motor Development. U.S.A. Kirchner, G., Fishburne, G. J. (1995). Physical Education for Elementary School Children. U.S.A. Thomas, J. R., Lee, A. M. Thomas, K. T. (1989). Physical Education for Children Daily Lesson Plans. U.S.A.Özer, S. D., Özer, K. (2000). Çocuklarda Motor Gelişim. Kazancı Kitap Tic. A.Ş. İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 83
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu