Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI II 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Serpil AYDIN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Serpil AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgisayar programlarını yönetimsel ve operasyonel olarak etkin bir şekilde kullanabilmeleri için, temel donanım, işletim sistemi ve ofis uygulamaları ve özellikle excel konusunda öğrencilere bilgi ve pratiklik kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilgisayar Donan›m› ve Hata Bulma,Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya,Özel Uygulama Yazılımları,Çoklu Ortam Uygulamaları,EndNote Programı,Bilişim Hukuku ve Etiği,E-Öğrenme (EdModo),E-Devlet Uygulamaları,Bilgisayar ve Ağ Güvenliği,Ağ Güvenlik Uygulamaları,Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri,Bulut Bilişim ve Çeşitleri,Bulut Bilişim Uygulamaları,Büyük Veri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgisayar türleri hakkında bilgi sahibi olacak, 1, 19, 6 A, C
Bilgisayar ile ilgili temel bazı sorunları çözümleyebilecek ve çözebilecek 1, 19, 6 A, C
Bilgisayarın iç ve dış birimlerini tanımlayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Yeni iletişim teknolojileri ve internet’in önemini açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Sosyal ağların kullanımını ifade edebilecek, 1, 19, 6 A, C
Sosyal medyanın önemini değerlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olacak 1, 19, 6 A, C
Çoklu ortamlarda kullanılan temel kavramları tanımlayabilecek, 1, 19, 6 A, C
PDF yazılımının kullanım gerekçelerini açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Bilgi Sistemleri ve Uzman Sistemler kavramlarını tanımlayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Web Tasarımı sürecini açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Sanal Gerçeklik ve Robotlar kavramlarını tanımlayabileceğiz. içindekiler 1, 19, 6 A, C
Bilişim hukuku ve bilişim suçları ile ilgili kavramları açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Fikrî haklar kavramı ve bilişim alanına ilişkin düzenlemeleri belirtebilecek, 1, 19, 6 A, C
Kişilik hakları, kişisel veri ve bilişim hukuku arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Bilişim etiği kavramını tanımlayabilecek 1, 19, 6 A, C
Öğrenmede elektronik teknoloji kullanımının gelişimini açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
İçerik, etkileşim ve değerlendirme bileşenlerine örnek verebilecek, 1, 19, 6 A, C
Öğrenme yönetim sistemi ve sanal öğrenme ortamlarını tanımlayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Açık kaynak hareketini açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Kişisel öğrenme ortamlarını ve sosyal öğrenmeyi tartışabilecek, 1, 19, 6 A, C
Kötü niyetli yazılımları ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri sıralayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Antivirüs yazılımının görevini ve fonksiyonunu tanımlayarak güvenlik duvarı ile ilgili ayarları yapabilecek, 1, 19, 6 A, C
Akıllı telefonların güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemleri sıralayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Güvenli bir kablosuz ağ bağlantısı için ayarlamaları yaparak güvenli internet konusunda bilgi sahibi olabilecek, 1, 19, 6 A, C
Zaman içinde olgunlaşan bilişimin zorlukları ve fırsatlarını açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Kullanıcı odaklı bilişimin ipuçlarını fark edebilecek, 1, 19, 6 A, C
5651 sayılı Kanun ve getirdiği düzenlemeleri açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 19: Kavram Haritası, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar Donan›m› ve Hata Bulma İlgili Ders Notları
2 Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya İlgili Ders Notları
3 Özel Uygulama Yazılımları İlgili Ders Notları
4 Çoklu Ortam Uygulamaları İlgili Ders Notları
5 EndNote Programı İlgili Ders Notları
6 Bilişim Hukuku ve Etiği İlgili Ders Notları
7 E-Öğrenme (EdModo) İlgili Ders Notları
8 E-Devlet Uygulamaları İlgili Ders Notları
9 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği İlgili Ders Notları
10 Ağ Güvenlik Uygulamaları İlgili Ders Notları
11 Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri İlgili Ders Notları
12 Bulut Bilişim ve Çeşitleri İlgili Ders Notları
13 Bulut Bilişim Uygulamaları İlgili Ders Notları
14 Büyük Veri İlgili Ders Notları
Kaynaklar
Anadolu Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri-II https://www.acikakademi.com/portal/egitimler/t; Information Technology Law The Law and Society

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 58
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu