Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLAR 4+0 4 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN, Dr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplumda en sık görülen dahili ve cerrahi hastalıkların gebeliğe etkisine ilişkin kavram, ilke, yöntem ve tekniklerle ilgili kuramsal bilgi verme, hastalıktan korunma cerrahi girişim geçirecek hastanın perioperatif bakımına yönelik bilgi, beceri ve davranış kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sıvı-elektrolit/Asit baz dengesi ve dengesizlikleri,Şok türleri, Şoktaki Hastanın Bakımı,Ağrı yönetimi,Ameliyat öncesi dönemde hasta bakımı,Ameliyat sırasında bakım,Ameliyat sonrası bakım,Asepsi antisepsi cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi,Meme kanseri, cerrahi tedavi ve bakımı,Kardiyovasküler sistem hastalıkları ve bakımı,Solunum Sistemi Hastalıkları ve Bakımı,Sindirim Sistem Hastalıkları ve Bakımı,Kan Hastalıkları ve Bakımı,Sinir Sistemi Hastalıkları ve Bakımı,Genel onkoloji ve bakımı,Endokrin sistem , üriner sistem hastalıkları ve bakımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sistemik hastalıklar ve gebeliğe olan etkilerini açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Cerrahinin temel kavramları açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Ameliyat öncesi bakımı açıklayabilmesi 1, 10, 2, 3 A
Ameliyat sonrası bakımı açıklayabilmesi 1, 10, 2, 3 A
Sistem hastalıklarında cerrahi tedavi yöntemini tartışabilmesi 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sıvı-elektrolit/Asit baz dengesi ve dengesizlikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Şok türleri, Şoktaki Hastanın Bakımı,Ağrı yönetimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Ameliyat öncesi dönemde hasta bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Ameliyat sırasında bakım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Ameliyat sonrası bakım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Asepsi antisepsi cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Meme kanseri, cerrahi tedavi ve bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Kardiyovasküler sistem hastalıkları ve bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Sindirim Sistem Hastalıkları ve Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Kan Hastalıkları ve Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Sinir Sistemi Hastalıkları ve Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Genel onkoloji ve bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Endokrin sistem , üriner sistem hastalıkları ve bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Akyolcu,Aksoy,Kanan(2018) Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi,İstanbul Tıp Kitabevi Eti Aslan F (2017)Cerrahi Bakım Vaka analizleri ile Birlikte, Akademisyen Kitabevi Bitol, Akolur, (2010)İç Hastalıkları Hemşireliği , Enç,(2014) iç Hastalıkları Hemşireliği, Akbayrak, Hatipoğlu Şenel, (2007) Şenel İç ve Cerrahi Hastalıkların Bakımında Klinik Rehber

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu