Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAŞAM BOYU BESLENME 2+0 2 2
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Cansu AKMAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve PEHLİVAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin beslenme ve sağlık arasındaki ilişki, besin ögeleri, görevleri, kaynakları, enerji metabolizması, gebelik, laktasyon, bebeklik ve erişkin dönemlerinde beslenme ile sık rastlanan bazı hastalıklarda diyet konularında bilgilendirmek ve beceri kazanabilmesini sağlamaktır
Dersin İçeriği Bu ders; Beslenme ve Sağlık ,Sağlıklı Beslenme,Beslenme İlkeleri,Karbonhidratlar,Proteinler,Yağlar,Yağda Eriyen Vitaminler,Suda Eriyen Vitaminler,Mineraller I,Mineraller II,Gebelik Döneminde Beslenme,Laktasyon Döneminde Beslenme,Sık Rastlanan Bazı Hastalıklarda (Diyabet, Hipertansiyon) Yapılan Diyet Uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Beslenme ve besin öğelerini tanımlayabilmesi 1, 10, 2, 21, 3 A
2. Besin ögelerinin görevlerini açıklayabilmesi 1, 10, 2, 21, 3 A
3. Besin ögelerinin kaynaklarını ve gereksinimlerini kavrayabilmesi 1, 10, 2, 21, 3 A
4. Bazı özel dönemler ve yaş gruplarına göre sağlıklı beslenme ilkeleri uygulamalarını ifade edebilmesi 1, 10, 2, 21, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Beslenme ve Sağlık Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
2 Sağlıklı Beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
3 Beslenme İlkeleri Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
4 Karbonhidratlar Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
5 Proteinler Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
6 Yağlar Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
7 Yağda Eriyen Vitaminler Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
8 Suda Eriyen Vitaminler Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
9 Mineraller I Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
10 Mineraller II Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
12 Gebelik Döneminde Beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
13 Laktasyon Döneminde Beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
14 Sık Rastlanan Bazı Hastalıklarda (Diyabet, Hipertansiyon) Yapılan Diyet Uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili bölüme hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
1.Baysal A. Beslenme. 12. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi. 2009 2.Gökçay G, Garipağaoğlu M. Çocukluk ve ergenlik döneminde beslenme.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 63
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu