Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EBELİK TARİHİ VE FELSEFESİ 1+0 1 1
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, mesleği tanıma ve mesleğe hazırlanma sürecinde uyum sağlamalarına yardımcı olmak ve uluslararası bir bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması,Ebeliğin tanımı, özellikleri ve meslek ölçütleri,Ebeliğin tarihsel gelişimi,Türkiye’de ebeliğin tarihsel gelişimi,Türkiye’de ebelik eğitiminin gelişimi,Ebelik bakım modeli ve felsefesi,Ebelik etik kodları,Ebelik mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler,Ebenin görev, yetki ve sorumlulukları,Mesleki sorunlar ve çözüm yolları,Uluslar arası ebelik organizasyonları,Ebelikte örgütlenmenin önemi ve Türk Ebeler Derneği,Ebelik vizyonu,Dönem sonu değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ülkemizde ve dünyada ebeliğin profesyonelleşme sürecini değerlendirebilmesi. 1, 2, 3 A
Ülkemizde ebelikle ilgili yasal düzenlemeler, sorunlar ve çözüm yollarını tartışabilmesi 1, 2, 3 A
Türkiye’de ebeliğin geleceğini yapılandırabilmesi 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Ebeliğin tanımı, özellikleri ve meslek ölçütleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Ebeliğin tarihsel gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Türkiye’de ebeliğin tarihsel gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Türkiye’de ebelik eğitiminin gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Ebelik bakım modeli ve felsefesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Ebelik etik kodları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Ebelik mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Ebenin görev, yetki ve sorumlulukları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Mesleki sorunlar ve çözüm yolları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Uluslar arası ebelik organizasyonları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Ebelikte örgütlenmenin önemi ve Türk Ebeler Derneği Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Ebelik vizyonu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Dönem sonu değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
1. Daşdibi Beydilli E. (2007) Ebeliğin Dünü ve Bugünü. Alter Yayıncılık 2. Baston H., Hall J., Henley-Einion A. (2009) Midwifery Essentials. Elseiver, Churchill Livingstone. 3. Davis E. 2012. Heart and Hands. A Midwife’s Guide to Pregnancy and Birth. Printed in the USA 4. Foster, I.,Lasser,J. (2011). Professional Ethics in Midwifery Practice. 5. Taşkıran N. (1973). Türkiye’de Ebelik Eğitimi. Haseki Tıp Bülteni, 11(3):229-240. Sarı N. (1996-1997). Osmanlı Sağlık Hayatında Kadının Yeri. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 2-3. İstanbul: Lito Matbaası. s.: 11-64. 6. Şehsuvaroğlu BN. (1960). Anadolu Türklerinde Hasta Bakımı ve Hemşirelik Tarihçesine Bir Bakış, İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mecmuası, 23(1), İstanbul: İsmail Akgün Matbaası.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 39
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu