Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Arş.Gör. Gamze KAPLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenme güçlüğü olarak tanımlanacak durumların ve öğrenme güçlüğüne neden olan etmenlerin neler olduğu, öğrenme güçlüğü olan çocukların genel gelişim özellikleri, bu çocuklara ne tür eğitim verilebileceği ile bu çocukların aileleriyle yapılabilecek olan çalışmalar hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Öğrenme güçlüğüne genel bakış,Kuramların öğrenme güçlüğü olanların öğrenmesine etkisi Temel kavramlar,Öğrenme güçlüğünün nedenleri Erken çocukluk döneminde önleme ve müdahale çalışmaları,Sosyal, duygusal ve davranışsal problemler Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda biliş, üst bilişsel ve hafıza,Eğitim yaklaşımları ,Konu tekrarı,Okuma güçlüğü yaşayan çocuklar Yazma güçlüğü yaşayan çocuklar,Matematikte zorluklar yaşayan çocuklar,Öğrenme güçlüğü olan küçük çocuklar Öğrenme güçlüğü olan ergen ve yetişkinler,Öğrenme güçlüğü ve sözlü anlatım Öğrenme güçlüğü ve yazılı anlatım,Öğrenme güçlüğü olan çocukların sınıfa katılımı,Öğretim stratejileri,Öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve aileler,Finale Hazırlık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur 1, 2, 3 A, C
Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur. 1, 2, 3 A, C
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir. 1, 2, 3 A, C
Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür. 1, 2, 3 A, C
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir 1, 2, 3 A, C
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Öğrenme güçlüğüne genel bakış Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
2 Kuramların öğrenme güçlüğü olanların öğrenmesine etkisi Temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
3 Öğrenme güçlüğünün nedenleri Erken çocukluk döneminde önleme ve müdahale çalışmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
4 Sosyal, duygusal ve davranışsal problemler Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda biliş, üst bilişsel ve hafıza Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
5 Eğitim yaklaşımları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
6 Konu tekrarı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
7 Okuma güçlüğü yaşayan çocuklar Yazma güçlüğü yaşayan çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
8 Matematikte zorluklar yaşayan çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
9 Öğrenme güçlüğü olan küçük çocuklar Öğrenme güçlüğü olan ergen ve yetişkinler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
10 Öğrenme güçlüğü ve sözlü anlatım Öğrenme güçlüğü ve yazılı anlatım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
11 Öğrenme güçlüğü olan çocukların sınıfa katılımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
12 Öğretim stratejileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
13 Öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve aileler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
14 Finale Hazırlık Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanır
Kaynaklar
Metin, N. (Edt.) (2012). Özel Gereksinimli Çocuklar. Maya Akademi Yayıncılık, Ankara. Akçamete,G. (Edt.)(2009). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim, Kök Yayıncılık, Ankara. Diken, İ. (2008) Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. Heward,W.L.(1996) Exceptional Children (5th Edt.)New Jersey. Lerner, J. (2000) Learning Disabilities. USA. Hallahan, D.P., Lloyd, J.W., Kauffman, J.M., Weiss, M.P., Matrinez, E.A. (2005) Learning Disabilities. USA.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 1 1
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 47
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu