Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin gelişimin yaşam boyu süren bir olgu olduğunu kavrayarak gelişimsel kuramları tartışabilmesini ve doğum öncesinden ölüme kadar süren insan gelişiminin yetişkinliğe kadar olan dönemlerinin özelliklerini gelişimsel boyutları ile öğrenmelerini ve tartışabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, ders tanıtımı ve giriş,Ergenlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel Gelişim,Ergenlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim,Ergenlik dönemi kuram ve yaklaşımları,Genç Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel Gelişim ,Genç Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim ,Orta Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel Gelişim ,Orta Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim ,İleri Yetişkinlik Döneminde Fiziksel Gelişim ,İleri Yetişkinlik Döneminde Bilişsel Gelişim ,İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim ,İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim, Ölüm ve Yas,Ergenlikten yaşlılığa kadar alanda yapılmış çalışmalar-makale sunumu,Genel Sınava hazırlık; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Gelişim psikolojisi kuramlarını öğrenir. 1, 2, 3 A, C
Yaşam boyu gelişimi açıklar. 1, 2, 3 A, C
Ergenlik, genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik dönemleri hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2, 3 A, C
Ergenlik döneminden ileri yetişkinlik dönemine kadar bireyin davranışlarındaki değişim, oluşabilecek davranış problemlerini bilir ve bunlara yönelik çözüm yolları üretir. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, ders tanıtımı ve giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Ergenlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Ergenlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Ergenlik dönemi kuram ve yaklaşımları
5 Genç Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Genç Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Orta Yetişkinlik Döneminde Fiziksel ve Zihinsel Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Orta Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 İleri Yetişkinlik Döneminde Fiziksel Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 İleri Yetişkinlik Döneminde Bilişsel Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 İleri Yetişkinlik Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim, Ölüm ve Yas Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Ergenlikten yaşlılığa kadar alanda yapılmış çalışmalar-makale sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel Sınava hazırlık Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 6 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 10 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 10 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 100
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu