Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK VE MÜZİK 1+4 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Müziğin tanımı, amaçları, eğitimdeki önemi; Çocukluk döneminde müzik gelişimi, eğitimde kullanılan müzik teknikleri,Ses Dinleme ve ayırt etme,Şarkı söyleme,Yaratıcı hareket ve dans,Ritim,Müzikli öyküler,Eğitimcini rolü ve önemi,Ortam ve çalgılar,Müziğin diğer gelişim alanları ile ilişkisi,Müzikle ilgili yaklaşımlar,Değişik çocuk grupları (örn: bebekler, engelliler, hastanede yatan çocuklar...) ile müzik çalışmaları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders Tanıtımı,Çocuklukta ve yaşam boyu işitsel algının önemi İşitsel algı ve müziğin çocuk gelişimindeki önemi,Müziğin gelişim alanları ile ilişkisi Çocukluk döneminde müzik gelişimi,Çocukluk döneminde müzik çalışmalarında kullanılan müzik teknikleri,Yaratıcı Hareket ve Dans- Etkinlik Örnekleri,Nefes Açama Şarkı Söyleme- Etkinlik Örnekleri,Müzikli Öykü-Etkinlik Örnekleri,Teknikler ? Öğrenci Sunumları,Gelişimci/eğitimci/ailenin rolü ve önemi,Çalgılar Müzikle ilgili yaklaşımlar,Özel Gereksinimliler ve müzik Müzik Terapi,Uygulama Örnekleri,Proje Sunumları,Proje Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Farklı çocuk gruplarının gelişimlerini destekleyebilecek müzik programları hazırlar, uygular ve değerlendirir. 1, 3, 4, 7 D
Çocuklukta yaşam boyu işitsel algının önemini kavrar. 1, 3, 4, 7 D
Müziğin çocuk gelişimindeki önemi ve müziğin gelişim alanları ile ilişkisini kavrar. 1, 3, 4, 7 D
Kullanılan teknikleri, benzerlik ve farklılıkları kavrar ve yorumlar. 1, 3, 4, 7 D
Öğrenilen teknikleri çocuklar ile kullanmaya hazır duruma gelir. 1, 3, 4, 7 D
Gelişimci/eğitimci/aile ile ortam ve materyalin özelliklerini tanımlar ve örnekler verir. 1, 3, 4, 7 D
Müzikle ilgili yaklaşımları belirtir ve karşılaştırır. 1, 3, 4, 7 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı Ön hazırlık yok
2 Çocuklukta ve yaşam boyu işitsel algının önemi İşitsel algı ve müziğin çocuk gelişimindeki önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Müziğin gelişim alanları ile ilişkisi Çocukluk döneminde müzik gelişimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Çocukluk döneminde müzik çalışmalarında kullanılan müzik teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Yaratıcı Hareket ve Dans- Etkinlik Örnekleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Nefes Açama Şarkı Söyleme- Etkinlik Örnekleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Müzikli Öykü-Etkinlik Örnekleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Teknikler ? Öğrenci Sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Gelişimci/eğitimci/ailenin rolü ve önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Çalgılar Müzikle ilgili yaklaşımlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Özel Gereksinimliler ve müzik Müzik Terapi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Uygulama Örnekleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Proje Sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Proje Sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Artan, İsmihan., (1994),?Okulöncesi Dönemde Müzik Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri?,Okulöncesi Eğitimciler İçin El kitabı, YA-PA Yayınları, İstanbul. 2. Eliason, C.; Jenkins, Loa., (1994), A Practical Guide to Early Childhood Curriculum, 5th Edition, MacMillan College Publishing Company, U.S.A. 3. McDonald, T. Dorothy; Simons, Gene, M., (1989) Musical Growth and Development, Schirmer Books,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu