Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RESİMLERİYLE ÇOCUK 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersi Verenler Prof.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Geleceğin çocuk gelişimi uzmanlarına, 2-14 yaş arası çocukların zihinsel, fiziksel, ve ruhsal gelişimleri doğrultusunda yaşanacak Resimsel Gelişim Evrelerini kavratarak çocuk resimleri inceleyebilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuk resimlerine giriş ve temel kavramlar,Sanatsal gelişim kuramları,Çocuğun sanatsal gelişim evreleri,Karalama evresi ve örnek çocuk resimleri,Şema öncesi evresi ve örnek çocuk resimleri,Ara sınav,Şematik evre ve örnek çocuk resimleri,Gerçekçilik Evresi ve örnek çocuk resimleri,Sanat Terapi,Çocuk Resimlerinde Etik,Çocuk Çizimleri Değerlendirme Ölçekleri ve Testleri,Çocuk Resimlerinin İncelenmesi,Çocuk Resimlerinin İncelenmesi,Çocuk Resimlerinin İncelenmesi,Final sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk resimlerinin, çocuğun eğitimdeki yeri ve önemini kavrar 1, 12, 2, 3 A
Öğrencilerin yaptıkları çizimleri farklı açıdan değerlendirir 1, 12, 2, 3 A
Çocuk resimlerinin ortak özelliklerini belirler 1, 12, 2, 3 A
Görsel algılama tipleri ve çocuğun karalama döneminden yetişkinlik dönemine kadar sanatsal gelişim basamaklarını değerlendirir 1, 12, 2, 3 A
Okul ya da sergi ortamında karşılaşılan özgün çocuk resimlerini gelişim evrelerine göre analiz eder 1, 12, 2, 3 A
Yaratıcılık sürecinde yer alan basamakları belirler 1, 12, 2, 3 A
2-14 yaş aralığındaki çocukların resimlerini değerlendirir 1, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk resimlerine giriş ve temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Sanatsal gelişim kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Çocuğun sanatsal gelişim evreleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Karalama evresi ve örnek çocuk resimleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Şema öncesi evresi ve örnek çocuk resimleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Ara sınav Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Şematik evre ve örnek çocuk resimleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Gerçekçilik Evresi ve örnek çocuk resimleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Sanat Terapi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Çocuk Resimlerinde Etik Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Çocuk Çizimleri Değerlendirme Ölçekleri ve Testleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Çocuk Resimlerinin İncelenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Çocuk Resimlerinin İncelenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Çocuk Resimlerinin İncelenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
15 Final sınavı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Konu ile ilgili bazı makale ve dijital dokümanlar. 1.Haluk Yavuzer, Resimleriyle Çocuk, İstanbul 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 6 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu