Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KAYNAŞTIRMA 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sinan KALKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, kaynaştırmanın temel prensiplerini ve yararlarını kavramasını, gelişimsel tanılama sonucuna göre engelli çocuk için uygun yönlendirmeler yapabilmesini, engelli çocuğun ailesine ve öğretmenlere kaynaştırma programları için gerekli eğitim ve rehberlik becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kaynaştırmanın tanımı, ilke ve amaçları; normal ve engelli çocuk, aile ve öğretmene yararları,Kaynaştırma uygulamalarına hazırlık çalışmaları,,Kaynaştırma uygulamalarına hazırlık çalışmaları,Kaynaştırma programlarına katılım tipleri,Kaynaştırma sınıfında eğitimsel organizasyon,,Kaynaştırma sınıfında eğitimsel organizasyon,Normal ve engelli çocuklar arasındaki etkileşim,Kaynaştırma programlarının çocukların gelişimleri üzerine etkileri,Kaynaştırma sınıflarında öğretmenin rolü ve sorumlulukları,Kaynaştırma sınıflarında öğretmenin rolü ve sorumlulukları,Kaynaştırmaya karşı tutumlar,Sunumlar,Sunumlar,Sunumlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kaynaştırmanın temel prensiplerini ve yararlarını bilir ve kaynaştırılacak engelli ve normal çocukların hangi özellikleri taşıması gerektiğini anlarlar, 1, 3
Kaynaştırma sınıfı eğitim programlarında hangi düzenlemelerin yapılması gerektiğini analiz ederler. 1, 3
Öğrenciler kaynaştırma sınıfı eğitimcisinin engel tiplerine göre hangi yaklaşımları göstermesi gerektiğini değerlendirirler. 1, 3
Başarılı kaynaştırma uygulamaları için ne tip çalışmaların yapılması gerektiğini bilirler. 1, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kaynaştırmanın tanımı, ilke ve amaçları; normal ve engelli çocuk, aile ve öğretmene yararları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Kaynaştırma uygulamalarına hazırlık çalışmaları, Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Kaynaştırma uygulamalarına hazırlık çalışmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Kaynaştırma programlarına katılım tipleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Kaynaştırma sınıfında eğitimsel organizasyon, Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Kaynaştırma sınıfında eğitimsel organizasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Normal ve engelli çocuklar arasındaki etkileşim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Kaynaştırma programlarının çocukların gelişimleri üzerine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Kaynaştırma sınıflarında öğretmenin rolü ve sorumlulukları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Kaynaştırma sınıflarında öğretmenin rolü ve sorumlulukları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Kaynaştırmaya karşı tutumlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Sunumlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Sunumlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Sunumlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Salend,S.(1998)Effective Mainstreaming,Creating Inclusive Classroom.Prentice Hall,New Jersey. 2?Metin,N.(2012)Özel Gereksinimli Çocuklar.(Editör:N.Metin)Maya Akademi Yayınevi,Ankara. 3- Sucuoğlu,B.Kargın,T.(2006)İlköğretimde Kaynaştırma Uygulamaları. Morpa Yayınları,İstanbul 4-Aral,N.(2011) Okulöncesi Eğitimde Kaynaştırma. Morpa Yayınları, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu