Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZİKSEL BÜYÜME VE MOTOR GELİŞİM 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersi Verenler Öğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, gelişim dönemleri doğrultusunda beyin gelişimi, fiziksel büyüme, motor gelişim, duyu gelişimi, büyümeyi ve gelişmeyi engelleyen faktörler, büyüme ve gelişmenin takip edilmesi, büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi, büyüme ve gelişmenin desteklenmesi konularında bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Temel Kavramlar,Fiziksel Büyüme,Fiziksel büyümenin değerlendirilmesi ve büyüme eğrileri ,Motor gelişim ve etkileyen faktörler,Motor gelişimin değerlendirilmesi ve değerlendirme araçları,Refleksif hareketler dönemi,İlkel hareketler dönemi,Temel hareketler dönemi ,Özelleşmiş hareketler dönemi,Çocuklarda fiziksel uygunluk,Çocukların algısal motor yetenekleri,Vaka Çalışması,Vaka Çalışması,Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Gelişim dönemlerine göre fiziksel büyüme ve fiziksel büyümenin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur. 1, 12, 3, 8 A, D
Motor gelişimin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olur. 1, 12, 3, 8 A, D
Destekleyici çalışmalar konusunda bilgi ve deneyim elde eder. 1, 12, 3, 8 A, D
Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerisine sahip olur. 1, 12, 3, 8 A, D
Refleksif dönem, ilkel hareketler dönemi, temel hareketler dönemi, özelleşmiş hareketler dönemi hakkında bilgi sahibi olur. 1, 12, 3 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Fiziksel Büyüme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Fiziksel büyümenin değerlendirilmesi ve büyüme eğrileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Motor gelişim ve etkileyen faktörler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Motor gelişimin değerlendirilmesi ve değerlendirme araçları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Refleksif hareketler dönemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 İlkel hareketler dönemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Temel hareketler dönemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Özelleşmiş hareketler dönemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Çocuklarda fiziksel uygunluk Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Çocukların algısal motor yetenekleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Vaka Çalışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Vaka Çalışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Vaka Çalışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Motor Gelişimi Anlamak. Gallahue, D. L., Omzun, J. C. Nobel Akademik Yayıncılık. Çocuklarda Motor Gelişim. Özer, S. D., Özer, K. (2000). Nobel Akademik Yayıncılık. Pediatri. Olcay, N. Nobel Tıp Kitabevi.
Web Sitesi: https://pathways.org/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 6 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 10 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 10 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 100
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu